GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Debatt: Vi kan göra mer för ett hållbart samhälle

Ett sätt att förbättra hållbarhetsarbetet är ökad samverkan mellan lärosätena, menar Högskolan i Borås.
Debatt • Publicerad 18 april 2018
Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Jan Pettersson

Universitet och högskolor har ett tydligt angivet uppdrag. Vi har ett stort ansvar att förmedla kunskaper till våra studenter om innebörden av hållbar utveckling och att skapa förståelse för de utmaningar som Agenda 2030 innebär. Detta förutsätter att lärare och forskare ger utrymme åt de stora samhällsutmaningarna i kurser och utbildningsprogram för att tillsammans med studenterna, och i samverkan med det omgivande samhället, driva dessa frågor.

För att kunna göra detta krävs ett systematiskt arbete där mål sätts och följs och där ständiga förbättringar genomförs. Görs detta? Nej, inte fullt ut. Den av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) genomförda utvärderingen av universitets och högskolors hållbarhetsarbete i utbildningsverksamheten visar på brister på många håll. Även den av Naturvårdsverket årligen genomförda granskningen av statliga myndigheters miljöledningsarbete visar på brister i det systematiska arbetet.

Ett sätt att förbättra hållbarhetsarbetet är förstås ökad samverkan mellan lärosätena. Ett konkret förslag, som vi framfört i samband med diskussioner om ökad samverkan i västra Skandinavien och tillskapandet av en megaregion som sträcker sig från Oslo i norr till Malmö i söder, är att lärosätena i megaregionen skulle samverka under paraplyet ”The Sustainable Universities”. Det skulle ha många positiva effekter.

Det skulle driva på vår utveckling inom lärosätena i fokusering på hållbarhet i utbildning och forskning och etablering av gröna campus. Det skulle dra med de lärosäten som i dag har en svagare hållbarhetsprofil och det skulle starkt bidra till att nationella och regionala mål för hållbarhet formulerade i Agenda 2030 kunde genomföras.

Basen för vårt hållbarhets- arbete är ett certifierat miljöledningssystem där certifieringen även innefattar hur vi arbetar systematiskt med att integrera hållbar utveckling i utbildning och forskning. Vi är ett av omkring tio lärosäten i landet – här finns också Chalmers och Göteborgs universitet – som har ett certifierat hållbarhetsarbete.

Ett glädjande kvitto är att vi bedömdes ha en väl utvecklad process för arbetet med hållbar utveckling inom utbildning i UKÄ:s utvärdering. Och Naturvårdsverket rankar vårt miljöledningsarbete bland de fyra främsta i landet när det gäller statliga högskolor och universitet. Vi på Högskolan i Borås delar gärna med oss av de erfarenheter och satsningar vi gjort hittills, förslagsvis då under paraplyet ”The Sustainable Universities”.

I dag manifesterar vi vårt arbete under en heldagskonferens på temat ”Visst kan vi rädda världen?”. Vi diskuterar hur vi kan utveckla vårt hållbarhetsarbete tillsammans med medarbetare och studenter aktiva i studentkåren och vår studentförening ”Hållbar student”. Vi ser fram emot en mycket givande dag.

Björn Brorström, rektor Högskolan i Borås

Birgitta Påhlsson, samordnare för hållbar utveckling Högskolan i Borås