Annons

Debatt: Privat poliskår på Borås gator?

Ordningsvakter och väktare kan inte ersätta poliser på gator och torg, som Alliansen i Borås tycks tro, påpekar skribenterna.
Debatt • Publicerad 26 april 2018
Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Alex Ljungdahl

I BT 24/4 framgår att Alliansen i Borås har lämnat in ett förslag om så kallade LOV 3-områden, det vill säga ordningsvakter som ska ersätta poliser på vissa gator och torg. Svenska transportarbetareförbundet företräder bevakningspersonal och där ingår ordningsvakterna. Transport kan inte stå för en samhällsutveckling som går mot något som kan liknas vid en privat poliskår.

Enligt en granskning av Ekot sköts ordningshållning på gator och torg av privata säkerhetsföretag i 54 kommuner. Vad är det som händer?

Annons

Förslaget från Alliansen i Borås är inte genomtänkt, frågan är mer invecklad än så. Ordningsvakter och väktare kan inte ersätta poliser på gator och torg. Däremot tror vi på en bra samverkan mellan bevakningsbranschen och polis, där ordningsvakter får en ökad kompletterande roll.

Vi vet alla att polisen inte får tillräckliga resurser för att leverera trygghet. Denna resursbrist har sin grund i politiska beslut, i vissa fall avsaknad av politiska beslut.

”Det finns en anledning varför polisutbildningen är två år. En ordningsvakts grundutbildning är endast 80 timmar, det vill säga två veckor.”

Alliansens skattesänkningar 2006–2014 har bland annat skapat allt sämre arbetsmiljö och villkor för poliser. Många har valt att sluta och gjort andra yrkesval.

Kostnaden för en privat poliskår jämfört med en satsning på fler poliser är nog densamma. Vi skattebetalare får betala i alla fall. Men vi kan nog vara överens om att vi hellre ser fler poliser på gator och torg i Borås.

Vi vill därför att bevakningspersonal ges möjlighet att assistera polisen i vissa arbetsuppgifter. Ett exempel på detta är transporter av omhändertagna och frihetsberövade. De transportkedjor som finns i dag kräver stora polisresurser.

Vi som förbund är berett att ta ansvar för att se hur våra medlemmar kan hjälpa polisen med vissa uppgifter, så att deras resurser kan avsättas till där behovet är som störst, men inte på våra medlemmars bekostnad gällande hälsa och arbetsmiljö.

Det är inte ovanligt att bevakningspersonal tvingas in på platser där polisen inte ger sig in med mindre än att de är två enheter. Inte sällan är väktaren eller ordningsvakten först på plats i hotfulla situationer. Är det verkligen rimligt, och vad har de för förutsättningar och skydd i det läget?

Tycker vi att det är rimligt och korrekt att människor i en yrkesroll som får ett allt större ansvar för grundtryggheten i vårt samhälle på våra allmänna platser, som hanterar våldsamma, alkohol -narkotikapåverkade eller psykiskt labila människor, ska kastas ut i dessa tuffa situationer med en förberedande utbildning på tio dagar? Det tycker inte vi.

Stärkt rättsskydd och bättre utbildning för bevakningspersonal är ett minimum. Det finns en anledning varför polisutbildningen är två år. En ordningsvakts grundutbildning är endast 80 timmar, det vill säga två veckor.

Våra medlemmar är ambitiösa och kompetenta människor, som är villiga att ställa sig mellan fara och medborgare, men för att det skall vara möjligt måste våra medlemmar kunna känna sig trygga på jobbet. De förtjänar de allra bästa förutsättningarna och skyddet.

Annons

En trygg bevakningspersonal ger ett tryggare samhälle.

Ulf Stigsson, ordförande, Svenska transportarbetareförbundet avd. 17

Sven Sawatzki, ombudsman, Svenska transportarbetareförbundet avd. 17

Annons
Annons
Annons
Annons