Annons

Därför avslutar vi avtalet om rehabbad

Svar till K Edman, BT 25/10.
Replik • Publicerad 5 november 2019
Detta är en insändare i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

En bakgrund behövs för att förklara varför södra hälso- och sjukvårdsnämnden nu avslutar bassängavtalet gällande Solhem i Borås.

När vårdval rehab infördes 2014 lades all ersättning för rehabilitering oavsett behandlingsform in i ersättningen. I Krav- och kvalitetsbok vårdval rehab, som styr och reglerar innehåll och omfattning av rehabiliteringsuppdraget, ges varje vårdgivare sedan möjlighet att utifrån patientens behov besluta om behandlingsform.

Annons

Nämnden fortsatte dock att betala hyran för badet under förutsättning att alla vårdgivare och patientorganisationer skulle ha tillgång till badet.

Eftersom badet finns i Närhälsans lokaler i dag och endast görs tillgänglig för Närhälsans patienter måste, enligt lagen om valfrihet (LOV), som är den lag som Närhälsans rehabiliteringsenhet lyder under, också avtal och ersättning för badet betalas av Närhälsan och inte av hälso- och sjukvårdsnämnden.

Om Närhälsan vill fortsätta att använda Solhemsbadet eller att hyra in sig vid Säs, väljer de alltså själva.

Nämnden hade en önskan att öppna Solhemsbadet för alla vårdgivare, patientföreningar och andra föreningar, men då detta inte är möjligt kan nämnden därför inte fortsätta att betala hyran för Solhem.

Cecilia Andersson (C), ordförande, södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Annons
Annons
Annons
Annons