Annons

Äntligen har M tänkt till om träden

Svar till Annette Carlson (M), Marie Fridén (M) och Paul-André Safko (M), BT 21/10.
Slutreplik • Publicerad 7 november 2019
Detta är en insändare i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Mats Holmertz

Vi vill tacka Moderaterna för ett bra och viktigt klargörande om partiets syn på trädens roll när det gäller att försöka hejda klimatkrisen. Om Boråsmoderaternas linje gäller även M i stort så bör det finnas goda förutsättningar till samarbete i skogsfrågor med Miljöpartiet på riksnivå.

Bland annat skriver de tre moderaterna: ”Gamla träd är betydligt mer effektiva som kolsänkor än nya. Nyplantering kan därför inte ses som någon fullgod kompensation ur klimatsynpunkt.”

Annons

Detta är ett betydelsefullt konstaterande, som går på tvärs både med skogsindustrins rådande uppfattning och med det svenska storskaliga kalhyggesbruket. Dessutom på tvärs med Moderaternas retorik och politik på nationell nivå.

”Det är dags att lyssna på vetenskapen, freda de kvarvarande skogsekosystem som finns och restaurera förstörda ekosystem.”

Däremot passar det väl ihop med Miljöpartiets i internationell vetenskap grundade skogspolitiska vision: ”Monokulturer och hyggen har ersatts av varierad skog med träd av olika åldrar och arter, bland- och lövskogar har åter blivit vanligare och rikligt med död ved gynnar många arter. Skogen ger oss fortsatt råvaror och har varit viktig för att ställa om till ett fossilfritt samhälle. Sverige har en aktiv roll internationellt för att stoppa avskogning, restaurera skogar och utveckla ett hållbart brukande.”

Det är dags att lyssna på vetenskapen, freda de kvarvarande skogsekosystem som finns och restaurera förstörda ekosystem. Kanske kan vi hjälpas åt i att omorientera svensk skogspolitik, för ökad klimatnytta och ökad biologisk mångfald?

Tom Andersson (MP), kommunalråd

Rebecka Le Moine (MP), riksdagsledamot

Annons
Annons
Annons
Annons