Särtaxa på kommunstyrelsens dagordning

Borås • Publicerad 2 mars 2015

En fastighetsägare i Viared sommarstad har överklagat kommunens beslut att tillämpa särtaxa i samband med att området VA-saneras. Kommunstyrelsen väntas svara på överklagan vid kommande sammanträde och skriver i sitt yttrande att huvudmannen, det vill säga Borås energi och miljö AB, enligt gällande vattentjänstlag är skyldig att ta ut särtaxa om kostnaden för åtgärden är större än för övriga fastigheter i verksamhetsområdet. Den överklagande fastighetsägaren anför också att särtaxa inte ska tillämpas på ett litet avdelat område. Även där är kommunstyrelsen av en annan mening. Stadsjuristen anger att särtaxa ska tillämpas just för vissa fastigheter om kostnaden för dem är betydligt högre än för det övriga området.