Patienter riskerar felbehandling

Sverige Artikeln publicerades

Det är inte ovanligt att läkare saknar kunskap om ME, och det gör att patienter riskerar att bli felbehandlade. Det säger Anders Rehnström, läkare och ME-specialist.

– Många patienter känner sig ifrågasatta, säger han.

Susanne Lunds situation är inte på något sätt unik, utan snarare typisk, säger företrädare för RME, riksföreningen för ME-patienter.

– Så här är det för de flesta som är svårt sjuka, det fungerar inte, säger Tina Andersson.

– Det finns för lite kunskap och för mycket fördomar. Läkare tror att man hittar på, de negligerar symptom. Förtvivlade anhöriga och patienter som inte får bra bemötande ringer oss, säger hon.

Anders Rehnström är läkare på en specialiserad ME-mottagning på Stora Sköndal i Stockholm. Dit kommer patienter från hela landet, men väntetiden är mycket lång eftersom det finns så få ME-specialister i landet.

Han säger att kunskapen om sjukdomen har ökat på senare år – men kunskapen har inte nått ut i läkarkåren ännu.

– Många patienter blir fortfarande ifrågasatta och det är inte ovanligt att patienten får hitta sin diagnos själv, säger han.

Många ME-sjuka får först diagnosen utmattningsdepression, vilket inte är så konstigt eftersom flera av symptomen liknar varandra. Men det kan vara ödesdigert, eftersom patienter med depression brukar ordineras träning och aktivitet.

– För ME-patienter är det kontraproduktivt, de blir bara sämre. I värsta fall kan de få en kronisk försämring av överansträngning. Det är viktigt som läkare att snappa upp de signalerna och avbryta om det inte fungerar, säger Anders Rehnström.

Ifrågasättandet som möter patienten kommer också från andra håll, som Försäkringskassan.

– Vi möter patienter som blir betydligt försämrade av kontakten med Försäkringskassan. Deras rätt till sjukpenning ifrågasätts och de får sin existens hotad, säger Anders Rehnström.

Det finns för närvarande ingen bot för ME. Men det finns saker man kan göra för att underlätta för den sjuke. Med läkemedel kan man behandla bland annat smärta och sömnstörningar.

Men mycket av behandlingen utförs också av andra än läkare, som sjukgymnaster, psykologer, kuratorer och arbetsterapeuter.

– En arbetsterapeut kan hjälpa patienten att kartlägga vad som kostar energi och göra en plan så att man inte gör åt mer energi än man har. Då kan man undvika krascherna som på gör att man på sikt blir sämre, säger Anders Rehnström.

Också Erik Nilsson är engagerad i RME, riksföreningen för ME-patienter. Han har tre vuxna barn som alla har sjukdomen och som har fått olika bemötande av vården.

– Det verkar finnas tre sorters läkare. De som säger att eftersom sjukdomen inte kan mätas finns den inte, de som tror på att sjukdomen finns men inte vill lära sig något om den, och de som är intresserade och villiga att lära, säger han.

– Tyvärr är de sistnämnda i minoritet.