Annons

Överklagande om VA-taxa avslås

Borås • Publicerad 7 oktober 2015

Förvaltningsrätten avslår överklagande om höjd va-taxa och att särtaxa tillämpas i Viareds sommarstad. Det är en fastighetsägare som har överklagat kommunens beslut till förvaltningsrätten. När det gäller särtaxa finner rätten att det inte är möjligt att ta hänsyn till om en avgift är betungande för en del hushåll. Lagen om allmänna vattentjänster medger att särtaxa används om det finns särskilda omständigheter.

Annons
Annons
Annons
Annons