Annons

Överklagande har nått vägs ände

Borås • Publicerad 10 november 2015

Nu har processen om byggnationen i kvarteret Trasten nått vägs ände. Grannar har överklagat den detaljplan som ska göra det möjligt att bygga ett sex-våningshus på en tomt i Villastaden. Senast avslog mark- och miljödomstolen grannarnas överklagan och nu har nästa instans, mark- och miljööverdomstolen, beslutat att inte ge prövningstillstånd. Mark- och miljööverdomstolens beslut kan inte överklagas.

Annons
Annons
Annons
Annons