”Otillständigt om de kommer hem och uppfattar att de går fria”

I 1,5 år har Center för mot våldsbejakande extremism funnits i Sverige.
En av uppgifterna: att söka svar på en nyckelfråga om IS-resenärerna.
VISBY • Publicerad 3 juli 2019
Foto: Erik Jullander