Nya attraktionen: 100 000 bin

borås Artikeln publicerades
Foto:Lars-Åke Green

Det surrar för fullt i Borås djurpark. Anledningen: 100 000 bin har fått ett nytt hem. ”Det här betyder mycket för den biologiska mångfalden i djurparken”, säger driftchefen Per-Arne Persson.

Borås djurpark har i flera år haft funderingar på att ha bisamhällen som en del av artbeståndet och att också visa upp för besökarna.

– För oss, som dessutom är en miljödiplomerad djurpark, är det även viktigt att tänka på växterna i området. Med bisamhällen ökar vi pollineringen och därmed den biologiska mångfalden, säger Per-Arne Persson, driftchef i Borås djupark.

Till sin hjälp har djurparken tagit biodlaren Peter Grubbström. I dag placerade han ut två bisamhällen med ungefär 100 000 individer totalt.

– Men så småningom ska jag dela upp dem i ytterligare ett samhälle, så de slipper trängas, säger Peter Grubbström.

Populationen av bin har de senaste åren stadigt minskat i Sverige. En anledning tros vara övergången från mer traditionellt jordbruk till mer rationella skötselsystem, där blomrika slåtterängar har överförts till åker och skog.

Om detta och binas viktiga roll i det ekologiska systemet kommer Borås djurpark och Peter Grubbström berätta om i de bisafarin som kommer att anordnas för besökarna under sommaren. Det ska även sättas upp informationsskyltar i anslutning till bisamhällena.

– Om allt går som planerat kan vi vara igång om några veckor, säger Peter Grubbström.

Bisamhällena kommer även att få positiva effekter för områdena utanför Borås djurpark.

– Trädgårdarna runt om på Norrmalm kommer att ha nytta av det och det kommer säkert att växa mer hallon i Kypeterrängen, säger Per-Arne Persson.

fakta

Svenska bin

Ett bi är en hårig gaddstekel som lever av vegetarisk kost. Vuxna djur äter blomnektar. Hanar lever enbart för parningen, honorna även för att samla pollen till larverna.

Bin bygger bo i sandiga jordar eller i håliga utrymmen (i ved eller ört) socialt, aggregerat eller solitärt.

I Sverige finns 295 biarter angivna.

Visa mer...