Klartecken för att bygga isbanan

Efter nio månaders rättstrider kommer beskedet: Isbanan på Boda får börja byggas.
– Vår förhoppning är att den fullstora isbanan kan vara färdig för invigning lagom till jul, säger fritids- och folkhälsonämndens ordförande Ida Legnemark (V).
Borås • Publicerad 6 juli 2018