Från en hemlig server i Frankrike till domar i Borås – kraftsamlingen mot gängen
Det som började med en topphemlig polisoperation inom EU har lett till fällande domar i Borås tingsrätt.
Gränsöverskridande samarbete mot brott är kännbart för kriminella i många länder – och det kommer inte att bli mindre av den varan.
De politiska partierna visar stor enighet kring att på olika sätt förstärka brottsbekämpningen över gränserna.
– Det som behöver bli bättre framåt är arbetet med att beslagta de kriminellas tillgångar, säger Diamant Salihu, journalist specialiserad på organiserad brottslighet.