Den röda tråden från slavfälten – till Sjuhärads textilindustri
Den stolta textilstaden Borås byggdes av män som blev rika på slavars slit. Det är en sanning som staden aldrig velat minnas.
I en ny artikelserie kommer BT gräva i arvet från textilindustrin. Serien kommer syna entreprenörerna som rests som statyer och byggnaderna som blivit vackra vykortsmotiv. Och Borås Tidnings egen del i ett av historiens mörkaste kapitel.
Del ett tar avstamp i slaveriets USA – där bomullen som gödde vårt välstånd, plockades av människor som såldes som varor.