Borås Tidning stöttade slaveriet – för chefens egen vinning
BT:s jakt på spåren efter bomullsslaveriet i Sjuhärad fortsätter. Borås Tidning försvarade öppet de södra slavstaterna under det amerikanska inbördeskriget 1861–1865. Förmodligen var det den enda dagstidningen i landet som ställde sig på slavägarnas sida.
Dessutom kan köpet av tidningen delvis ha finansierats med intäkter från slavbomullen.