Annons

Bankdirektören satt på dubbla stolar – mörkade i rätten

Sohlberg buss hade mångmiljonlån i Swedbank Sjuhärad vid konkursen. Nu kan BT avslöja att det fanns en dold länk mellan bussföretaget och banken: Sohlbergs styrelseordförande Kennerth Thulin satt även i bankstyrelsen.
I domstol mörkade han sina dubbla roller, trots att han vittnade under ed.
Banken vägrar svara på BT:s intervjufrågor.
BT DOKUMENT • Publicerad 1 mars 2023 • Uppdaterad 23 mars 2023
Sparbanken Sjuhärad förlorade många miljoner efter Sohlberg buss konkurs – men vill inte svara på några frågor om det.
Sparbanken Sjuhärad förlorade många miljoner efter Sohlberg buss konkurs – men vill inte svara på några frågor om det.Foto: Lars-Åke Green

Sohlberg buss jättekonkurs lämnade djupa sår och många frågetecken efter sig.

Det snabbt expanderande bussföretaget verkade vara en riktig framgångssaga. Men företaget fick svåra ekonomiska problem, gick i konkurs och vd Hans-Erik Sohlberg dömdes till fängelse för grova ekobrott. Rättegångarna efter Sohlbergskraschen har varit många.

Annons

Swedbank Sjuhärad – som nu heter Sparbanken Sjuhärad – var ett offer i ekobrottsrättegången. Banken förlorade stora pengar eftersom bussföretaget inte kunde betala sina lån. Domen slog fast att Hans-Erik Sohlberg hade pumpat upp värdet i bolaget, med luftmiljoner som skulle leda till att bolaget fick låna mer pengar och kunna fortsätta expandera.

I rätten förklarade banken den stora utlåningen med att banktjänstemännen hade litat på Hans-Erik Sohlberg, men att han hade fört dem bakom ljuset.

Konkursen skedde sommaren 2016 och väcker fortfarande starka känslor. Bussföretagets styrelseordförande Kennerth Thulin beskriver brotten Hans-Erik Sohlberg blev dömd för så här:

– Den här händelsen är den värsta jag varit med om under hela min yrkeskarriär. Jag har inte varit i närheten av ett så allvarligt brott någon gång, och jag har ändå varit verksam i finansvärlden i 50 år.

BT kan nu avslöja att förra bankdirektören Kennerth Thulin dolde att han satt i både Sohlberg buss och bankens styrelse samtidigt. Det framgår i hans vittnesmål i den första rättegången i konkursens spår. Den heta frågan handlar om huruvida han satt på två stolar mellan 2013 och 2015, åren då Sohlberg buss växte kraftigt med lånade pengar för att sedan gå i konkurs.

Bankdirektören vittnade under ed – här ändrar han sin historia

Här saknas innehåll

Kennerth Thulin var en av Borås mest välkända bankmän. Innan han blev styrelseordförande i Sohlberg buss 2013 var han först vice vd och senare senior advisor – senior rådgivare – i Swedbank Sjuhärad. Thulin hade varit chef över bankens företagsdel och därmed över banktjänstemän som senare hanterade stora lån till det expanderande Sohlberg buss. Efter att han slutat som vice vd blev han bankens senior advisor, fram till oktober 2012.

Det är inte olagligt att sitta på dubbla stolar och åklagaren misstänkte aldrig Kennerth Thulin för något brott. Däremot är det etiskt komplicerat, eftersom det finns regler om så kallad jävskredit. En bank ska inte låna ut pengar på alltför förmånliga villkor – något som i slutändan skulle kunna skada både bankens kassa och rykte – till någon som har kopplingar till banken.

Kennerth Thulin försäkrar till en början att han inte suttit på dubbla stolar, det vill säga i båda styrelserna samtidigt. Han har vid upprepade tillfällen hävdat att har slutat i bankens styrelse våren 2013. Han säger det under ed när han vittnar i rätten 2017, och han säger det fem år senare till BT, i två intervjuer.

– Mitt arbete i bankstyrelsen avslutades i samband med att jag gick in i Sohlbergs. Så jag har inte haft någon dubbelroll på något sätt.

Men enligt Bolagsverket lämnade Thulin inte bankstyrelsen förrän i juli 2015. Och i bankens årsredovisning, daterad den 24 februari 2015, finns Kennerth Thulin angiven som styrelseledamot för året som gått.

Kennerth Thulin är fotograferad i Swedbank Sjuhärads årsredovisning för 2014. Thulin hävdade i den första rättegången i Sohlbergshärvan att han lämnade bankstyrelsen 2013.
Kennerth Thulin är fotograferad i Swedbank Sjuhärads årsredovisning för 2014. Thulin hävdade i den första rättegången i Sohlbergshärvan att han lämnade bankstyrelsen 2013.
Annons

Dokumenten visar fel, säger Thulin; en banktjänsteman som skulle ha avanmält honom från bankstyrelsen har gjort en miss:

– Precis. Jag vill vara väldigt tydlig med att jag har inte varit verksam i bankens styrelse samtidigt som Sohlbergs, det är väldigt viktigt.

Han fortsätter:

– Jag har inte haft någon som helst koppling med Sohlbergs-företaget när jag satt i banken.

Dokumentet visar de sidouppdrag som anmälts till Finansinpektionen av Swedbank Sjuhärad för 2014.Sohlberg buss uppdrag saknas på Kennerth Thulins rad. Samtliga hans övriga sidouppdrag finns med.
Dokumentet visar de sidouppdrag som anmälts till Finansinpektionen av Swedbank Sjuhärad för 2014.Sohlberg buss uppdrag saknas på Kennerth Thulins rad. Samtliga hans övriga sidouppdrag finns med.

Men plötsligt, strax före BT:s publicering, ringer Kennerth Thulin upp igen:

– Jag blandade ihop korten lite, det är en sak jag måste rätta till.

Thulin förklarar att han pratat med bankens vd Petter Hedihn. Detta efter att BT bett banken kommentera påståendet att en tjänsteman missat att avanmäla Kennerth Thulin från styrelsen. Nu vet Thulin att han lämnade styrelsen först 2015.

Han förklarar sitt misstag så här:

– Jag svarade i telefonen och var ju inte förberedd överhuvudtaget, så då blir man lite överraskad.

Att han även tidigare sagt fel beror på att han tagit uppgifterna direkt ur minnet och inte kontrollerat dem, säger han. Nu är Kennerth Thulin säker på att han satt i båda styrelserna.

Annons

– Jag säger sanningen till 100 procent, det har jag lärt mig i livet.

Kennerth Thulin säger att han inte haft något att göra med Sohlberg buss när han jobbade i banken. Men i ett mejl han skriver när han slutar som senior advisor står det ”varmt tack för alla goda kontakter under åren”.
Kennerth Thulin säger att han inte haft något att göra med Sohlberg buss när han jobbade i banken. Men i ett mejl han skriver när han slutar som senior advisor står det ”varmt tack för alla goda kontakter under åren”.

Våren 2014 bytte Sohlberg buss låneupplägg till en modell där man tog lån i väntan på kundintäkter, en så kallad fakturakredit. För att planera bussföretagets finansiering hölls ett möte. En banktjänsteman som deltog vittnar i rätten: Kennerth Thulin var med på mötet, som representant för Sohlberg buss.

Företagets vd Hans-Erik Sohlberg var också med. Han säger till BT:

– Det var sista gången Kennerth Thulin officiellt var med på något bankmöte. Efter det stod han inte med i protokollet även då han var med. Varför det skulle vara så vet jag inte.

I handlingarna framgår att Kennerth Thulin varit kallad till bankmöten även långt senare.

BT har upprepade gånger bett Sparbanken Sjuhärad om en intervju, men banken säger nej. Vi har både ställt frågor om det enskilda fallet och om hur bankens resonemang ser ut mer allmänt, när det gäller banketik och potentiellt jäv.

Banken har istället skickat ett skriftligt uttalande via marknads- och kommunikationschef Victor Fridén där de bland annat skriver: “Våra processer kring kreditgivning samt hantering av jäv och intressekonflikter följer självklart rådande lagar och regler. Detta granskas också löpande av externa parter och är grundläggande för vår verksamhet.”

Banker granskas av myndigheten Finansinspektionen, dit bankerna ska rapportera in uppgifter om ledning och styrelsens sidouppdrag. Men i bankens så kallade grundprospekt, som godkändstämplats av Finansinspektionen den 1 juli 2014, finns inte Kennerth Thulins styrelseuppdrag i Sohlbergkoncernen registrerade. Det gör däremot samtliga hans övriga sidouppdrag från samma år. Inte heller något annat år finns uppgifterna om Thulins Sohlbergsuppdrag med.

Den skriftliga kommentaren från bankens marknads- och kommunikationschef är: ”Thulins uppdrag i bussbolaget borde stått med. Men eventuell jävsproblematik eller intressekonflikt har hanterats enligt bankens då rådande struktur.”

Bland dokumenten finns fler överraskningar. Trots att Sohlberg buss fått en lång rad mångmiljonlån från Swedbank Sjuhärad har de inte räckt. Bussföretagets vd Hans-Erik Sohlberg har dessutom fått 10,2 miljoner kronor i privata lån. I bussbolagets dokument framgår att han satt in pengar privat för att fortsätta finansiera bussbolaget.

Annons

Dokumenten visar också att Hans-Erik Sohlbergs största privata tillgångar, villan i Torestorp och föräldrahemmet strax intill, redan var fullbelånade i en annan bank.

Hans-Erik Sohlberg satte in de privat upplånade pengarna i busskoncernen. Företagets dokument bekräftar det. Med handskrivna fakturor tar vd betalt av bussbolaget för räntan han betalar för sina privatlån.

Handskriven faktura från Hans-Erik Sohlberg
Handskriven faktura från Hans-Erik Sohlberg

I augusti 2015 vill banken ha en generell säkerhet och Hans-Erik Sohlberg sätter sina aktier i Sohlberg buss ägarbolag i pant. Några månader senare är Sohlberg buss på obestånd – och aktierna anses vara värda en enda krona. Hans-Erik Sohlberg är utblottad.

Swedbank Sjuhärad stämmer honom på cirka tio miljoner han lånat privat men drar senare tillbaka stämningen. De vill göra en uppgörelse. Hans-Erik Sohlberg behöver bara betala 900 000 – mot att han skriver på sekretessöverenskommelsen. Det gör han.

Varför banken väljer att efterskänka mer än nio miljoner kronor går inte att få svar på, på grund av tystnadslöftet.

Exteriörbilder Sparbanken Sjuhärad.
Exteriörbilder Sparbanken Sjuhärad.Foto: Lars-Åke Green

BT har ställt frågor till banken om privatlånen och hur de resonerat kring att låna ut så många miljoner till en privatperson, utan att kräva mer säkerheter. Banken vill inte kommentera sitt agerande utan hänvisar till “den fällande domen” från brottmålsrättegången. I domen finns dock inte svar på några av BT:s frågor till banken – som den om Kennerth Thulins inflytande i både Swedbank Sjuhärad och Sohlberg buss gjort att banken varit mer frikostig med lån än normalt.

Sverre Linton, chefsjurist på Aktiespararna anser att det finns problem med att både sitta i bankens styrelse och vara styrelseordförande i ett stort lokalt bolag.

– Om bolaget redan är kund i banken så finns det ju alltid risk att det blir kladdigt, även om det inte alltid behöver uppstå en formell jävssituation. Där ska man verkligen se till att man låter försiktighetsprincipen råda.

Kladdighet kan få konsekvenser.

– Det riskerar att skada förtroendet för honom själv, för banken och för bolaget och hur det sköts. Om det skulle uppstå formella jävssituationer kan det få ytterligare konsekvenser.

Annons

Sverre Linton reagerar också på att banken lämnat uppgifter som inte stämmer i prospektet till Finansinspektionen, när det gäller Kennerth Thulins uppdrag i Sohlberg buss.

– Det finns ett väldigt högt ställt ansvarskrav på den styrelse som avger ett prospekt. Så det är problematiskt för styrelsen om de lämnat in prospekt som inte stämmer. Men hade Finansinspektionen tyckt att det var besvärande att han satt i den här styrelsen? Det är förmodligen inte sannolikt.

Sverre Linton menar att det är idiotiskt att försöka mörka styrelseposten eftersom det är så lätt att kolla upp.

– Men jag antar att han vill undvika diskussionen kring jäv avseende affärerna med banken. Och om saker inte skett på affärsmässiga grunder, det kan förmodligen skada hans rykte på bygden ganska kraftigt. Det finns säkert ansvarsfrågor han hoppas kunna undvika genom att inte uppge det här. Eller jobbiga följdfrågor i förhöret.

Hans-Erik Sohlberg lånade mest pengar under Sohlberg buss sista år. 2014 lånade han tre miljoner kronor, 2015 lånade han 4,9 miljoner.

När det gäller bankens höga privata lån till Hans-Erik Sohlberg säger Sverre Linton.

– Det är väldigt, väldigt märkligt. Där kan man ju fråga sig om styrelseledamoten och före detta bankchefen har spelat in i den bedömningen.

Fem i styrelsen. Hans-Erik Sohlberg dömdes för ekobrott. Rolf Eriksson och Kennerth Thulin åtalades inte. Två anställda åtalades för ekobrott men frikändes.
Fem i styrelsen. Hans-Erik Sohlberg dömdes för ekobrott. Rolf Eriksson och Kennerth Thulin åtalades inte. Två anställda åtalades för ekobrott men frikändes.
Fakta

Här är frågorna banken inte vill svara på

BT har under granskningen gjort flera försök att få intervjua ansvariga på banken. Här är ett urval av de frågor vi mejlat till banken:

Kennerth Thulin satt i bankens styrelse. Vad betydde det för Sohlbergs-koncernens möjligheter att låna?

Hade banken någon synpunkt på att Kennerth Thulin både satt i bankstyrelsen och var ordförande i Sohlberg-bolag, som var bankkunder och en stor expansiv koncern?

Var lånevillkoren till Sohlbergs-koncernen mer förmånliga än dem banken tillämpade vid samma tidpunkt?

Sohlberg lånade privat stora summor till busskoncernen. Hur skapades upplägget? I vilken av bankens instanser togs besluten?

Hur stor andel av företagskunderna har ett liknande upplägg? Varför har de det, i så fall?

Hur ser ni på att privatpersoner får extra ränta från sitt bolag för att utsätta sig för den här risken?

Koncernen fick inte låna mer, men Sohlberg fick låna privat med aktier i koncernen som säkerhet. Hur resonerade banken kring detta?

Har det gjorts någon utredning om jävskredit? I så fall, vad framkom där?

Hur resonerade banken vid uppgörelsen efter stämningen av Hans-Erik Sohlberg?

Förändrades bankens rutiner eller regler efter konkurserna?

Sett i backspegeln: Gjorde banken något misstag?

Anne BengtssonSkicka e-post
Lena KvistSkicka e-post
Lars WendtSkicka e-post
Så här jobbar Borås Tidning med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons