Unga flyktingar får stanna

Bollebygd Artikeln publicerades

De unga asylsökande i Bollebygd som fått sin ålder uppskriven får stanna i kommunen tills asylprocessen är avslutad. Det beslutade kommunfullmäktige på torsdagskvällen efter en lång debatt.

På förra mötet i fullmäktige lyckades motståndarna få igenom en minoritetsåterremiss med motiveringen att det saknades ekonomiskt underlag. På senaste kommunstyrelsemötet vann motståndarna. Därför hade Sassi Wemmer (MP) med sig ett förslag till fullmäktige om att de unga asylsökande ska få stanna.

Sassi Wemmer sade att kommunen visserligen har brist på pengar, men att det överskott som gjordes på flyktingmottagandet förra året kan användas för att klara de ungdomar det gäller.

Daniel Persson (SD) sade att bildnings- och omsorgsnämnden (BON) kommer att tvingas spara.

– Är det rätt att skära ner på skola och omsorg för att betala boende för migranter? undrade han.

– Detta handlar om ensamkommande som vi har ansvar för, sade Lars-Erik Olsson (S). Ställ inte grupp mot grupp.

Bente Johansson (M) argumenterade för ett nej till ungdomarna och sade att de som placeras hos Migrationsverket får bo i ett fint boende i Nossebro som vissa redan väljer själva.

– BON har ett underskott som gör att vi tvingas ställa grupp mot grupp.

Peter Berg (MP), Peter Rosholm (S). Ulf Rapp (S) och Eivor Carlsson (KD) talade för de unga asylsökande. Sandra Eliasson (C) påpekade att det är enklare för andra kommuner som har egna boenden.

– Men Sassis förslag är det närmaste en rimlig kompromiss vi kan komma, sade hon.

Peter Berg (MP) och Caroline Nordengrip (SD) diskuterade åldersbedömningarna och var från varsin utgångspunkt ense om att de inte är felfria, men drog olika slutsatser av det.

Christer Johansson (M) varnade för kostnaderna det medför att behålla ungdomarna i Bollebygd.

– Jag kallas oempatisk för att jag inte tänker på alla andra än kommunens invånare, men det kan inte vara vår uppgift att ta hand om det som är statens ansvar, sade han.

– För mig blir det en konflikt mellan hjärta och hjärna, sade Hannu Sutinen som lät hjärtat styra.

Michael Plogell (FR) sade att eftersom sifferunderlaget för beslutet var för dåligt måste han rösta mot Wemmers förslag.

Vid votering blev resultatet att 17 personer ställde sig bakom att låta ungdomarna stanna, medan 13 personer röstade mot. Alltså får de stanna.

Fakta

Uppskrivning av ålder

Om Migrationsverket skriver upp åldern för asylsökande under 18 år under själva asylprocessen eller i samband med beslutet om uppehållstillstånd tar verket bort ersättningen till kommunen.

Ulricehamn, Mölndal och Herrljunga hör till de kommuner som har beslutat att de unga som redan är inne i asylprocessen ska få bo kvar och ha rätt till boende och god man till dess att deras ärenden har slutligt avgjorts.

Visa mer...