Annons

Vi synar vallöften: barngrupperna har minskat – men bara på grund av bidrag

Både de rödgröna och alliansen i Borås gick till val på mindre barngrupper i förskolan. Vallöftet har infriats, men inte utan hjälp av staten, visar första delen i vår granskning av partiernas vallöften från 2014.
Beta Borås • Publicerad 11 juli 2018
Barngrupperna på förskolorna i Borås har minskat från 20 barn till 15 barn under mandatperioden 2014-2018.
Barngrupperna på förskolorna i Borås har minskat från 20 barn till 15 barn under mandatperioden 2014-2018.Foto: Frida Bergstedt

Alla partier i Borås gick till val på att minska barngruppernas storlek och öka personaltätheten i förskolan. Det är de rödgröna – Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet – som styr i minoritet sedan valet och varit de som haft möjlighet att infria sina löften.

Enligt statistik från förskoleförvaltningen i Borås var det 20 barn per grupp i maj 2014. I juni 2018 låg snittet på 15,31, strax ovanför rikssnittet som är 15 barn per grupp. Statistik visar också antalet barn per årsarbetare i förskolan har sjunkit från 6,5 till 5,5 under mandatperioden.

Annons

Men det är inte enbart kommunpolitikernas förtjänst att grupperna minskat. Den rödgröna regeringen har delat ut statsbidrag till de förskolor som minskat sina barngrupper genom att bygga om förskolorna och/eller anställa mer personal.

Förskolor i Borås har varit bra på att söka dessa bidrag och Borås stad har fått omkring 35 miljoner kronor per år som statsbidraget funnits. Förskolenämndens totala budget ligger på 725 miljoner kronor för 2018.

Leif Johansson (S), ordförande i förskolenämnden i Borås.
Leif Johansson (S), ordförande i förskolenämnden i Borås.Foto: Madeleine Bengtsson

Vad händer om statsbidraget dras in efter valet?

– Eftersom vi vill fortsätta det här positiva arbetet med att minska barngruppernas storlek och antalet barn per årsarbetare utgår jag från att vi kommer att fortsätta, det har vi i Socialdemokraterna ett löfte om i alla fall, säger Leif Johansson (S), ordförande i förskolenämnden i Borås.

Om bidraget dras in, var ska pengarna tas ifrån då?

– Det vet jag inte i nuläget, det får diskuteras i budgetarbetet. Men under mandatperioden var det ett år vi fick 4,5 miljoner kronor mindre i statsbidrag än vi räknat med, då sköt kommunen till de resterande pengarna för att kunna bibehålla barngruppernas storlek, säger Leif Johansson.

Även om statistiken tycks visa att vallöftet är uppnått, råder det delade meningar om vad statistiken faktiskt säger. Gunilla Nilsson jobbar fackligt för Kommunal som organiserar barnskötare i förskolan och hon menar att statistiken är missvisande.

– Antalet barn per årsarbetare har minskat eftersom ledningen räknar med resurspersonal. Det tycker vi är fel, eftersom resurspersonalen oftast har ett specifikt uppdrag att hjälpa ett barn med särskilda behov.

Gunilla Nilsson, Kommunal och Karin Vapnar, Lärarförbundet, är inte nöjda med statistiken.
Gunilla Nilsson, Kommunal och Karin Vapnar, Lärarförbundet, är inte nöjda med statistiken.Foto: Madeleine Bengtsson
Annons

Hon poängterar också att det är stor ojämlikhet mellan förskolorna i Borås: vissa har stora barngrupper medan andra har mindre. Andelen utbildad personal skiljer sig också åt mellan förskolorna, enligt Gunilla Nilsson.

Karin Vapnar representerar Lärarförbundet som organiserar förskollärare och hon ser med oro på hur sjuktalen ökar och andelen utbildad personal i barnomsorgen är långt ifrån kommunens målsättningar.

– Det behövs mer utbildad personal i förskolan, annars orkar inte folk med. Det går att presentera statistik hur som helst, men arbetsmiljön och lönerna måste bli bättre, annars blir det kris i förskolan, säger hon.

Socialdemokraten Leif Johansson intygar att statistiken räknar med resurspersonal.

– Vi räknar alla årsarbetare. En resurspersonal är med i verksamheten och i barngruppen, det är sällan en resurspersonal bara jobbar med ett enda barn, säger han.

Hur ska ni göra för att minska sjuktalen som uppgår till 8,9%?

– Det är ett arbete som måste påbörjas tidigt, men tidiga insatser. Sen beror inte all sjukskrivning på arbetsmiljön, säger Leif Johansson.

Madeleine BengtssonSkicka e-post
Det här innehållet är producerat av Beta Borås. Beta Borås är en testredaktion i ett forskningsprojekt med syfte att skapa nya sätt att göra lokal samhällsjournalistik riktat till målgruppen 25-35 år. Projektet pågår till 30 september 2018 och är ett samarbete mellan Borås Tidning, Södertörns högskola, Rise Interactive och Lindholmen Science Park.
Annons
Annons
Annons
Annons