Annons

Chefernas chef i Borås: ”Man måste vara politiskt färgblind”

Svante Stomberg, kommunchef i Borås, verkställer det som politikerna beslutat. Oavsett vad han själv tycker om besluten. Men varför behövs egentligen en kommunchef? Och hur är det att vara chef över 10 000 anställda?
Beta Borås • Publicerad 8 maj 2018
Svante Stomberg är inne på sitt åttonde år som kommunchef i Borås stad. Från sitt fönster i det ganska enkla kontoret ser han bland annat konstnärens INTI:s verk ”Hand Labor” som ingår i No limit.
Svante Stomberg är inne på sitt åttonde år som kommunchef i Borås stad. Från sitt fönster i det ganska enkla kontoret ser han bland annat konstnärens INTI:s verk ”Hand Labor” som ingår i No limit.Foto: Madeleine Bengtsson

Chefernas chef. Så skulle man kunna beskriva 57-åriga Svante Stomberg som är högsta chefen i Borås stad. Från våning 3,5 i stadshuset blickar han ut över förvaltningschefer, avdelningschefer, verksamhetschefer och enhetschefer liksom 10 000 övriga anställda.

Dessutom har han haft en mängd olika chefsuppdrag, framförallt i Borås stad (där han jobbat i 30 år) men också i Biskopsgården i Göteborg där han var stadsdelschef en period.

Annons

– Har man varit inom samma bransch i så många år som jag varit, då älskar man sitt jobb, säger Svante Stomberg, som började som socialsekreterare i Borås på 80-talet.

Kommunchef har han varit i åtta år. Att vara kommunchef kan likställas med att vara VD för ett företag.

– Men istället för en bolagsstyrelse är det politikerna som ger mig uppdrag. De jobbar med vad som ska göras medan jag och förvaltningen jobbar med hur det ska göras, säger han.

Tycker inte politikerna något om hur det ska göras?

– Jo, det gör de säkert, men själva rågången är ju: vad och hur. Sen är det upp till oss att genomföra det. Mitt ansvar är att se till att det politiken har bestämt faktiskt ska bli verkställt i slutändan.

Enligt kommunallagen måste varje kommun ha en kommunchef och i Borås är det Svante Stomberg som har uppdraget.
Enligt kommunallagen måste varje kommun ha en kommunchef och i Borås är det Svante Stomberg som har uppdraget.Foto: Madeleine Bengtsson

Rent krasst kan man säga att du jobbar med att delegera?

– Ja, det gör jag naturligtvis, till viss del måste jag göra det. Det här är ju en stad med 10 000 anställda, vi har en budget på 6,5 miljarder på nämndsidan och 2-2,5 miljarder på bolagssidan. Så det är ett stort företag. Där kan inte och ska inte kommunchef sitta med i alla beslut.

Så hur märker undersköterskan eller barnskötaren på golvet av dig och att det är du som bestämmer?

– Jag har en liten ledare i personaltidningen där jag förmedlar budskap. Annars kommunicerar jag genom linjen med förvaltningscheferna, som jag har möten med ofta, annars vore det omöjligt. Ta vd:n för Volvo personvagnar, hur kommunicerar han med golvet?

Svante Stomberg vill ändå betyga att han är operativ emellanåt. Efter så många år i Borås stad har han många kontakter och vet vart han ska vända sig för att få till verksamhet.

Annons

– Vi satt till exempel i eftermiddags och diskuterade med ett kommunalt bolag om deras ambition och vilja om att vi måste genomföra detaljplaner. Då satt vi med markchefen och folk från samhällsbyggnadsförvaltningen som jobbar med planer och sa att "nu är det viktigt att vi jobbar på här så att det kommunala bolaget kan komma igång att bygga". Det var ju ganska operativt, säger Svante Stomberg.

Väger det tyngre då när du sitter med och säger det?

– Ja, det gör det ju förhoppningsvis.

På våning 3,5 i stadshuset sitter kommunalråden och kommunchefen.
På våning 3,5 i stadshuset sitter kommunalråden och kommunchefen.Foto: Madeleine Bengtsson

Att jobba för politiker som var fjärde år kan bytas ut och ha diametralt olika uppfattningar jämfört med sina föregångare är ett speciellt uppdrag. Kommunchefen arbetar nära politikerna och måste förhålla sig på ett särskilt sätt mot dem.

– Man måste vara politiskt färgblind.

Hur är man det?

– Jo, genom att tjäna alla lika mycket. För det är extremt viktigt, det här uppdraget som jag har bygger på förtroende. Boråsaren betalar skatt, som finansierar den offentliga världen, i det här fallet kommunen. Och vårt uppdrag är att förenkla och förbättra boråsarens vardag, oavsett om det rör skola, förskola, vatten, el eller avlopp. Oavsett vilken politisk färg som styr måste politikerna och medborgarna kunna ha tillit till det här uppdraget jag har, annars blir det omöjligt.

I idealvärlden är förstås förvaltningen helt opolitisk, men ibland kan man tycka att det politikerna bestämt är dumt, eller?

– Ja, det är ju ett fritt land. Men det blir väldigt svårt att jobba om man hela tiden tycker att politikerna fattat fel beslut. Mitt uppdrag handlar inte om det, utan se till att det blir gjort. Jag kan vara med och påverka fram tills att beslutet är klubbat, med inspel och tankar, men sen ska jag bara genomföra.

Du skulle kunna vara kommunchef för vilken kommun som helst?

Annons

– Svar ja.

Även om det var nazister som styrde?

– Ja, är de demokratiskt valda så är de ju en del av systemet. Beroende på vilken röst som boråsaren lägger kommer det att påverka vilken politik som kommer att föras, men vårt uppdrag är fortfarande att verkställa, se till att det blir gjort. Sen har varje människa en heder och en gräns och skulle det fattas beslut som jag inte kan stå för, skulle jag byta jobb.

Känner du att du kan stå för allt som boråspolitikerna fattar?

– Det finns väl beslut som är mer framgångsrika än andra, men är de väl fattade så är det verkställighet som gäller. Jag har en devis: politiken fattar alltid de rätta besluten oavsett vilka beslut de fattar. Utgångspunkten är att det är kloka beslut. Är de mindre kloka görs de väl om och fattas på ett annat sätt en annan gång.

Den offentliga sektorn skiljer sig mot det privata näringslivet på ett antal olika punkter. Vad är de största skillnaderna mellan att jobba som chef för en kommun jämfört med i ett företag? Svante Stomberg förklara att skillnaden ligger i komplexiteten.

– Dels har vi alla lagstiftningar, dels har vi den demokratiska aspekten. Vi har meddelarfrihet och offentlighetsprincipen. Vi har transparens och därför är det mer komplext. Sen får en kommun aldrig gå i konkurs. I ett företag så krävs lönsamhet i slutändan, men vi har de pengar vi har utifrån skattepengar, ersättningar och avgifter.

– Om Ulf Olsson (S) kommer in till mig och säger: Svante, det där funkar inte, ta tag i det. Då ser jag till att lösa det genom att ta ett samtal med en förvaltningschef eller chef för ett kommunalt bolag. Tillsammans trixar vi, hittar lösningar och går framåt, säger Svante Stomberg.
– Om Ulf Olsson (S) kommer in till mig och säger: Svante, det där funkar inte, ta tag i det. Då ser jag till att lösa det genom att ta ett samtal med en förvaltningschef eller chef för ett kommunalt bolag. Tillsammans trixar vi, hittar lösningar och går framåt, säger Svante Stomberg.

På frågan om varför en kommunchef egentligen behövs blir Svante Stomberg först tyst. Hans ögon vidgas en aning innan han tar till orda.

– Det var en bra fråga. Dels är det lagstadgat, men nånstans måste man ytterst ha någon som tar ansvaret i en organisation. Det finns många exempel på organisationer som när de blir för platta inte blir framgångsrika över tid. Jag styr genom exempelvis styrdokument som visar hur de anställa ska jobba med en fråga.

Om det inte funkar då?

Annons

– Då ger jag mig inte för det. Jag ser till att det funkar till slut. Det är den förväntan politiken och även boråsaren har, att det ska funka.

Brukar du som chef skälla på folk?

– Nä. Det behöver jag inte. Jag tror att en ledare som börjar skälla har tappat hela sitt ansikte och tilliten till sin organisation. Vi vet våra roller och man kan föra ett samtal som kan vara rätt tufft ändå utan att skälla. Det är inget stort ledarskap om man måste skälla.

Vad har du för ambitioner framåt, vad skulle du vilja bocka av innan nästa chefsjobb alternativ pensionen?

– Välfärdsområdena är viktiga, att fler som slutar nian har godkänt till exempel, att den andelen ökar. Att när vi jämför oss med andra kommuner har bra kvalitet, det är väl sånt som är viktiga steg att ta.

En annan viktig fråga för Svante Stomberg är den om kompetensförsörjning. I Borås stad finns flera bristyrken där det saknas folk, som exempelvis lärare och undersköterskor.

– Hur kan vi attrahera och få ungdomar att välja detta? Ungdomar idag vill ha något jobb som är meningsfullt: vad kan vara mer meningsfullt än att jobba med människor eller andra frågor som en kommun har? Jag har svårt att se det.

Man vill väl gärna ha bra lön och bra arbetsvillkor?

– Vi har tillsammans med de fackliga organisationerna tagit fram handlingsplaner med olika satsningar för att öka attraktiviteten på våra arbetsplatser. Jag tror vi är på god väg.

Känner du att du i ditt uppdrag representerar boråsaren?

– Jag har ju slipsnål med ullsaxarna! Skämt åsido, jag hoppas det och efter åtta år på posten har jag väl gjort nåt rätt.

Madeleine BengtssonSkicka e-post
Det här innehållet är producerat av Beta Borås. Beta Borås är en testredaktion i ett forskningsprojekt med syfte att skapa nya sätt att göra lokal samhällsjournalistik riktat till målgruppen 25-35 år. Projektet pågår till 30 september 2018 och är ett samarbete mellan Borås Tidning, Södertörns högskola, Rise Interactive och Lindholmen Science Park.
Annons
Annons
Annons
Annons