Annons
Innehåll från ZEPHYR RENEWABLE

Två av tre Tranemobor ger tummen upp till vindkraft

I Tranemo kommun är två av tre positivt inställda till vindkraft, visar en opinionsundersökning som Novus har genomfört i kommunen. ”Känns bra för miljön jämfört med andra alternativ”, säger en av rösterna i undersökningen.
Denna text är en annons producerad av Gota Media Brand Studio och inte av redaktionen. Vill du veta mer om hur vi arbetar med denna typ av material får du gärna kontakta oss på native@gotamedia.se.

På frågan ”Vilken är din inställning till vindkraft?” var Tranemobor övervägande positiva.

Kartläggningen har Novus gjort på uppdrag av Zephyr Renewable, som nyligen har lämnat in ansökan om att få bygga fyra vindkraftverk i Dalstorp.

Ommaberget planeras bestå av upp till fyra vindkraftverk med en totalhöjd om upp till 250 meter.

Vindkraftparken kommer årligen att kunna bidra med grön el motsvarande 16 000 hushåll. Det är ett värdefullt tillskott i en region som importerar 70 procent av elen utifrån och där fossila bränslen, såsom till exempel naturgas, står för hälften av energiförbrukningen.

I slutet av juni 2024 förväntas kommunpolitikerna fatta beslut i den så kallade veto-frågan.

Fotomontage Växtorpsvägen.
Fotomontage Växtorpsvägen.

Sverige ställer om och klimathotet är vår tids största utmaning. Behovet av grön el drivs på av industrin och transportsektorn, och i Västra Götalands län väntas elanvändningen fördubblas fram till 2030 och tredubblas till 2045, enligt Länsstyrelsen Västra Götaland.

I Novus undersökning sade hälften av de tillfrågade att de ser mer förnybar el som ett sätt att göra Sverige mer oberoende och självständigt.

– Vi måste ersätta all fossil el med förnybar el, så låter en röst ur Novus undersökning.

”Vi måste ersätta all fossil el med förnybar el, så låter en röst ur Novus undersökning”

Det är inte bara vindkraften i allmänhet som Tranemoborna är positiva till. Även stödet för vindkraft inom den egna kommunen är starkt – nära sex av tio tycker att kommunen ska avstå från att använda vetot mot vindkraftprojekt Ommaberget i Dalstorp och istället låta miljöprövningen hos länsstyrelsen få ha sin gång.

– Platsen är vald utifrån att den varit utpekad i kommunens vindbruksplan som lämplig för vindkraft, säger Otto Dahlin, projektledare på Zephyr och tillägger:

– Länsstyrelsens uppgift är att bedöma om vindparken får en acceptabel miljöpåverkan utifrån de lagar och riktlinjer som finns. Miljötillståndet kommer att innehålla ett antal villkor som vi måste förhålla oss till.

Fotomontage av Ommaberget  och Dalstorpasjöns badplats med  vindkraftverken i horisonten.
Fotomontage av Ommaberget och Dalstorpasjöns badplats med vindkraftverken i horisonten.

Näringslivet i både Tranemo kommun och i Västra Götalandsregionen är inne på samma linje. För dem är det en fråga om att rädda verksamheter, expansionsplaner och jobb. Samtliga företag med fler än tio anställda som tillfrågades i Novus undersökning ville se att kommunen främjar elproduktion inom kommunen.

– Det underlättar hanteringen av den tillväxt vi planerar för, sade en representant för ett bolag.

”Det underlättar hanteringen av den tillväxt vi planerar för, sade en representant för ett bolag”

Här är fler röster från det lokala näringslivet:

– Kan inte omställningen genomföras kommer produktionen flytta dit möjligheter för omställning finns, säger Bo Nilsson, VD Ardagh Glass Limmared.

Näringslivet och industrin är tydlig, den vill se en omfattande utbyggnad av vindkraften.

– Om Västsvenska kommuner fortsätter att säga nej till vindkraftverk, kraftledningar och järnvägar riskerar regionen omfattande konsekvenser med avstannad utveckling som följd, säger Johan Trouvé, Västsvenska Handelskammaren.

Så genomfördes mätningen

Novus genomförde intervjuer med 504 personer under perioden 20 november – 6 december 2023. Intervjuerna gjordes via telefon med slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 18-84 år, boende i Tranemo kommun. Utöver det har även 22 företag i kommunen intervjuats under perioden 12–21 december 2023.

Så här svarade intervjupersonerna:

Mycket positiv: 23 procent

Ganska positiv: 41 procent

Varken positiv eller negativ: 20 procent

Ganska negativ: 9 procent

Mycket negativ: 5 procent

Vet ej: 2 procent

Denna text är en annons producerad av Gota Media Brand Studio och inte av redaktionen. Vill du veta mer om hur vi arbetar med denna typ av material får du gärna kontakta oss på native@gotamedia.se