Annons
Innehåll från BORÅS ENERGI OCH MILJÖ

Så får du nya matavfallspåsen att hålla

Nyligen kom en lag om att matavfall ska samlas in separat och vissa kommuner har precis börjat med detta. I Borås är det inget nytt att sortera matavfall då vi gjort det sedan 1995. Men förra året byttes den svarta plastpåsen till en förnybar papperspåse och denna påse har engagerat många, särskilt i vinter.
Denna text är en annons producerad av Gota Media Brand Studio och inte av redaktionen. Vill du veta mer om hur vi arbetar med denna typ av material får du gärna kontakta oss på native@gotamedia.se.

Så hur får man påsen att hålla?

– Hemligheten är att hålla påsen torr, det allra viktigaste är att du använder den avsedda hållaren som låter luften cirkulera runt påsen och som gör att fukten dunstar, säger Cecilia Belfrage på Borås Energi och Miljö.

– Hållaren ska placeras luftigt, ställ den för sig själv i lådan eller skåpet under diskbänken, att ställa den i en hink försämrar ventilationen. Sätter du påsen direkt i en hink eller i en plastpåse kommer papperspåsen att förbli fuktig och då kan du få problem att hålla den hel och tillräckligt torr.

Det allra viktigaste är att du använder den anpassade hållaren som låter luften cirkulera runt påsen och som gör att fukten dunstar.
Det allra viktigaste är att du använder den anpassade hållaren som låter luften cirkulera runt påsen och som gör att fukten dunstar.

Andra råd är att lägga i använt hushållspapper och servetter i matavfallet, det absorberar eventuell vätska och håller påsen torrare. Torrskala potatis och grönsaker utan rinnande vatten och låt kaffefiltret sitta kvar i bryggaren tills nästa gång för ett torrare matavfall. Låt blött matavfall rinna av innan du lägger det i påsen och byt påse efter 2-3 dagar.

Hur gör man om påsarna fryser fast?

– Det viktigaste för att hindra påsar att frysa fast är att påsen inte är alltför blöt när du lägger den i kärlet, återigen använd alltid den anpassade påshållaren. Om du trots allt har en fuktig matavfallspåse, testa att lägga den förslutna påsen upp och ned i kärlet så att den torra ovansidan hamnar underst, säger Cecilia.

”Hemligheten är att hålla påsen torr, det allra viktigaste är att du använder den avsedda hållaren”

Det är viktigt att avfallet kan falla ur kärlet av sig självt vid tömning, förebygg fastfrysning genom att lägga en tidning eller äggkartong i botten på kärlet. Om påsarna väl frusit fast kan du lossa dem med till exempel ett kvastskaft.

Varför papperspåse?

– Papperspåse är att föredra när man som i Borås gör biogas och biogödsel av matavfallet. Då undviks plastrester i exempelvis biogödslet som sedan hamnar på våra åkrar, säger Cecilia.

Papperspåsen tillverkas av ett tåligt, vattenavvisande kraftpapper och är tillverkat av 100 procent förnybart material. Innan införandet testades flera olika påsar för att hitta den tåligaste och Borås Energi och Miljö följer utvecklingen på marknaden för att ständigt förbättra.

”Papperspåsen tillverkas av ett kraftpapper och är tillverkat av 100 procent förnybart material”
Papperspåse är att föredra när man som i Borås gör biogas och biogödsel av matavfallet.
Papperspåse är att föredra när man som i Borås gör biogas och biogödsel av matavfallet.

VISSTE DU ATT...

• Cirka 11 000 ton matavfall samlas in i Borås varje år, vilket motsvarar 1,8 kg per person i veckan.

• I samband med införandet av det nya insamlingssystemet och papperspåsen hamnar mer avfall än tidigare på rätt ställe.

• Felsorterat matavfall har sjunkit från 26 till 6 procent de senaste åren, dvs att man i mindre omfattning lägger matavfall i till exempel restavfall.

• I matavfallet syns dessutom en tydlig förbättring att papperspåsarna inte innehåller annat än just matavfall.

Denna text är en annons producerad av Gota Media Brand Studio och inte av redaktionen. Vill du veta mer om hur vi arbetar med denna typ av material får du gärna kontakta oss på native@gotamedia.se