Nyheter

USA:s gräns - en hjärtefråga för Trump

Tuffare invandringspolitik, ökad säkerhet och en gränsmur mot Mexiko är signaturfrågor för USA:s nationalistiske president Donald Trump. Här är några av Trumps mest uppmärksammade invandringspolitiska åtgärder och utspel i punktform:(TT)
Publicerad 10 januari 2019

Under sitt första år vid makten 2017 väckte presidenten uppståndelse med ett inreseförbud för personer från i huvudsak muslimska länder, något som upprepade gånger utmanades i domstol men som senare trädde i kraft i nedbantad och omskriven form.

Trump har även lovat tuffare tag mot de uppskattningsvis 10,7 miljoner papperslösa som lever i skuggorna i USA. Under budgetåret 2018, som avslutades den sista september, deporterades drygt 256 000 personer vilket var en ökning med 13 procent jämfört med året innan. Presidenten har även gjort hätska utfall mot städer som skyddar papperslösa, så kallade "sanctuary cities".

I april i fjol stramades USA:s migrationspolitik åt markant då dåvarande justitieminister Jeff Sessions meddelade att nolltolerans råder mot olaglig invandring. Det innebär att alla som olagligt tar sig över den södra gränsen grips och åtalas. Under budgetåret 2018, som löpte ut den sista september, greps nära 397 000 personer för att olagligt ha tagit sig över gränsen. Det är fler än 2017, men färre än det senaste decenniets årsgenomsnitt på drygt 400 000 gripanden och betydligt färre än rekordåret 2000 då över 1,6 miljoner människor greps.

Under en period i somras innebar nolltoleransen även att små barn, som ju inte kan åtalas, skildes från sina föräldrar och placerades i boende. Över 2 000 barn separerades från sina familjer under maj och juni, något som ledde till enorma protester. Den 20 juni satte presidenten stopp för separationerna med ett dekret, men underströk att nolltolerans fortfarande råder.

Under hösten gjorde president Trump flera uppmärksammade verbala utspel mot en så kallad migrantkaravan med några tusen centralamerikaner som vandrade norrut mot USA. Amerikansk militär skickades till gränsen inför deras ankomst och gränsen mellan USA och Mexiko, främst vid Tijuana, stängdes i omgångar.

Parallellt har många ensamkommande barn tagit sig till USA. Drygt 14 000 hölls i november i förvar, enligt hälsodepartementet.

I höstens budgetförhandlingar (USA har brutet räkenskapsår, som löper från den 1 oktober till den sista september) begärde president Trump 5,7 miljarder dollar - motsvarande 50 miljarder kronor - för att bygga den utlovade gränsmuren mot Mexiko. Kravet gick dock inte att få igenom i kongressen och strax före jul stängdes delar av USA:s statsapparat ner på grund av bråket.

De flesta som försöker nå USA via den södra gränsen har flytt fattigdom, våld och gängkriminalitet i länder som Guatemala, El Salvador, Honduras och Mexiko. Många vill söka asyl.

TT