Annons
Nyheter

Livstidsdomen mot Peter Madsen färdigskriven

Kedjan av indicier höll för att fälla ubåtsmannen för mord på journalisten Kim Wall - ett av Danmarks mest bevakade rättsfall som berört människor över hela världen. Livstidsdomen mot Peter Madsen är nu färdigskriven: 174 sidor delvis fyllda med hårresande och skrämmande detaljer.(TT)
Publicerad 1 maj 2018

Fyrtiofem timmar efter slutpläderingarna stod det klart att specialåklagare Jakob Buch-Jepsens många indirekta bevis, så kallade indicier, räckte för att döma Peter Madsen till Danmarks hårdaste straff.

Klockan slog 13, alla i sal 60 reste sig, och så kom det:

””
Annons

Mannen som fick domen stod rakt framför henne. Han gick tillbaka till sin försvarare - och förblev sittande utan att röra en min. Helt stilla, med allvarlig uppsyn, lyssnade Madsen på domskälen.

174 sidor

Att en tidigare ostraffad man, som Peter Madsen, dömts till livstids fängelse för ett mord på en enstaka person gör att domslutet är ovanligt. Rättsliga rådet betraktade honom som så farlig att förvaring, ett tidsobestämt straff, kunde bli aktuellt. Men domstolen är helt enig i att såväl fälla Madsen för mord som att utdöma ett livstidsstraff. Domstolen motiverar påföljden med att det är fråga om ett cyniskt och planerat sexuellt övergrepp och mord av en särskilt brutal karaktär på en slumpmässigt vald kvinna, som i sitt yrke som journalist tackat ja till en ubåtsfärd.

Av domens 174 sidor är det bara en handfull sidor som avhandlar domskälen, vilka presenterades redan när domen avkunnades. Resten sammanfattar förhandlingen: Det skrämmande rättsutlåtandet om skador på Kim Walls kvarlevor, förhören med Madsen, det rättspsykiatriska utlåtandet, vittnesförhör som bland annat beskriver Madsens relation till kvinnor och tidigare kollegor/praktikanter, de hemska filmerna som spelats upp i rättssalen och vad sakkunniga sagt om ubåtar.

Försvårande omständigheter

Byretten har fäst stor vikt vid massor av omständigheter när de kommit fram till att Madsen är skyldig till mord, bland annat dessa:

1) Sökhistorik på internet visar, enligt rätten, att Madsen var intresserad av mord och lemlästning av människor.

2) Verktyg som använts vid styckningen togs till ubåten före avfärd och Madsen har enligt domstolen inte gett en trovärdig förklaring till varför.

3) Madsens förklaring att han ville skona anhöriga och därför ljugit anses inte vara trovärdig eftersom han styckat offret.

4) Den senaste olycksförklaringen bedöms av domstolen som icke trovärdig, och rätten lägger vikt vid Madsen skiftande förklaringar - bland annat i samband med att dykare hittade en kvarleva, utan frakturer, som därmed omkullkastade den första olycksförklaringen.

Annons

5) Domstolen konstaterar att vissa skador uppkommit vid dödsögonblicket eller kort efter, och att Kim Wall har bundits fast med spännband.

Advokaträkningar

Av domen framgår det också att Peter Madsen ska betala advokaträkningar på knappt 345 000 danska kronor exklusive moms. Totalt slutar notan på närmare 500 000 danska kronor exklusive moms, vilket även omfattar skadeståndet till Kim Walls pojkvän på 120 000 danska kronor.

Adressen för Peter Madsen förblir Vestre fængsel, häktet i Köpenhamn, ett tag till. Vad den senare blir återstår att se, efter att fallet prövats av instansen som motsvarar den svenska hovrätten: Østre landset.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons