Nyheter

Kvinnor nekas oftare asyl i Norden

I de nordiska länderna får kvinnor oftare avslag på sin asylansökan än män. Det visar en rapport som har beställts av de nordiska jämställdhetsministrarna. Mellan 70 och 80 procent av dem som sökte asyl i ett nordiskt land förra året var män.(TT)
Publicerad 3 oktober 2016

Mellan 70 och 80 procent av dem som sökte asyl i ett nordiskt land förra året var män. Så att fler män får uppehållstillstånd är inte i sig förvånande.

Men när Outi Lepola, statsvetare vid Tammerfors universitet i Finland, granskade beviljade uppehållstillstånd relativt mellan könen visade det sig att det är en markant skillnad.

I Finland beviljades 55 procent av kvinnorna och 60 procent av männen uppehållstillstånd. I Danmark är motsvarande siffror 79 procent av kvinnorna och 87 procent av männen.

Mönstret ser likadant ut även i Norge och Island, men det är oklart om motsvarande skillnad finns i Sverige - som inte har lämnat ut könsuppdelad statistik till granskningen.

Den svenska jämställdhetsministern Åsa Regnér (S) säger ändå att det är angeläget att utröna orsaken till könsskillnaderna.

"Kartläggningen ställer viktiga frågor som vi har ansvar att svara på", säger hon i ett pressmeddelande.

Finlands jämställdhetsminister Juha Rehula säger sig vara förvånad över resultatet, eftersom de nordiska länderna har arbetat med att beakta jämställdhet i asylprocessen.

Rapporten pekar på flera brister i asylprocessen i de nordiska länderna, men ger inget svar på varför könsskillnaderna uppstår.

TT