Annons
Nyheter

Finland: Sex med 10-åring inte våldtäkt

En 22-årig man som utnyttjade en 10-årig flicka i Finland sexuellt begick inte en våldtäkt. Finska HD kommer inte att pröva saken - vilket får landets rättsexperter att döma ut lagstiftningen.(TT)
Publicerad 4 maj 2018

I det uppmärksammade fallet har 22-åringen dömts till tre års fängelse för grovt sexuellt utnyttjande i både tingsrätten och hovrätten, trots att åklagaren yrkat på grov våldtäkt.

Högsta domstolen i Finland har beslutat att inte bevilja prövningstillstånd och därmed är domen fastställd, rapporterar Yle och Helsingin Sanomat.

Annons

Domstolarna ansåg inte att brottet uppfyller kriterierna för våldtäkt, då mannen inte använde våld och barnet inte sade ifrån och inte ansågs ha varit i ett hjälplöst tillstånd. Enligt finsk lag definieras en våldtäkt av att brottsoffret blivit tvingat med våld eller hot om våld.

Åtskilliga rättsprofessorer manar till en reform av lagstiftningen i finska medier.

””
””

Den svenska lagstiftningen, där sex med barn per definition är våldtäkt, lyfts fram som en föregångsmodell.

I praktiken hade rubriceringen grov våldtäkt inneburit att påföljden, fängelsestraffet, kunde ha blivit ett eller två år längre. Mannens dom från hovrätten kommer nu träda i laga kraft.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons