Nyheter

En tobaksfri värld 2045?

Det är fullt möjligt att skapa en värld så gott som fri från tobak inom 30 års tid - om viljan finns. Det hävdar en internationell expertgrupp i det senaste numret av den prestigefyllda medicintidskriften The Lancet.(TT)
Publicerad 13 mars 2015

Det är fullt möjligt att skapa en värld så gott som fri från tobak inom 30 års tid - om viljan finns. Det hävdar en internationell expertgrupp i det senaste numret av den prestigefyllda medicintidskriften The Lancet. Gruppen propagerar för en internationell "turbo-insats" mot tobak och en utfasning av tobaksförsäljningen.

””

Världshälsoorganisationen WHO uppskattar att sex miljoner människor världen över dör till följd av tobaksanvändning varje år. Att minska tobaksbruket klassas som världens mest effektiva insats för att förebygga förtida dödsfall.

TT