Nyheter

Antalet omkomna i finska trafikolyckor ökade

Det blev ett svart år för trafiksäkerheten i Finland i fjol. Totalt omkom 246 personer i trafiken, en ökning med 13 personer jämfört med det föregående året och äldre anses vara en särskild riskgrupp. - Äldre förares dödsolyckor har ökat stadigt i takt med att befolkningen åldras.(TT)
Publicerad 6 februari 2019

Det blev ett svart år för trafiksäkerheten i Finland i fjol. Totalt omkom 246 personer i trafiken, en ökning med 13 personer jämfört med det föregående året och äldre anses vara en särskild riskgrupp.

””

Knappt en tredjedel av de 224 dödsolyckorna orsakades av förare som var över 64 år gamla.

44 procent av dödsolyckorna berodde på avåkningar. Frontalkrockarna ökade också, med nära en tredjedel. De flesta olyckorna inträffade på de större vägarna.

Också i Sverige var det ett mörkt år för vägtrafiken i fjol med 325 omkomna - nästan 30 procent fler än 2017.

TT