Nyheter

Flera forskare fuskstämplas

Kirurgen Paolo Macchiarini har gjort sig skyldig till forskningsfusk, enligt Centrala etikprövningsnämnden. Ytterligare 16 forskare vid Karolinska institutet och universitetssjukhuset dras med i fallet.(TT)
Publicerad 9 september 2016
””

Den aktuella forskningen, som publicerades i tidskriften Nature Communications 2014, utförde försök på råttor och deras matstrupar - alltså inte luftstrupar som Paolo Macchiarini blivit mer känd för att experimentera med.

Många författare

Hela 24 författare stod bakom artikeln. Sjutton av dem, inklusive Paolo Macchiarini, är - eller var - knutna till Karolinska institutet eller Karolinska universitetssjukhuset vid tiden för publicering.

Vissa anses ha mer ansvar än andra, men CEPN finner att samtliga gjort sig skyldiga till oredlighet i forskning. På ren svenska: fusk.

””

Enligt Berke, som säger att råttorna drabbades av stora viktförluster, finns totalt tre punkter som var för sig inneburit oredlighet i forskning.

””

Tidigare anklagelser

Redan 2014 riktades misstankar mot Macchiarini. Då anmälde fyra läkare på Karolinska universitetssjukhuset, som menade att kirurgen förvanskat fakta om operationer med konstgjorda luftstrupar i artiklar, honom till Karolinska institutets dåvarande rektor Anders Hamsten.

I mars 2015 friades dock Macchiarini av KI:s etikråd. I maj samma år visade Bengt Gerdin, professor emeritus vid Uppsala universitet, att uppgifterna i kirurgens artiklar inte stämmer överens med hans egna journalanteckningar. Trots det meddelade Hamsten att kirurgen inte gjort sig skyldig till fusk.

Nu välkomnar Gerdin CEPN:s yttrande.

””

Karolinska institutets prorektor, Henrik Grönberg, säger att han ser mycket allvarligt på utslaget från CEPN.

””

TT