Nyheter

Vithajen konkurrerade ut megalodon?

Den gigantiska hajen Carcharocles megalodon kan ha dött ut en miljon år tidigare än vad man hittills trott, enligt en ny studie. Det skulle i så fall innebära att den enorma besten inte föll offer för en supernova, som vissa forskare antagit.(TT)
Publicerad 13 februari 2019

I stället kan konkurrens från den nyligen utvecklade vithajen vara orsaken, enligt studien som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Peer J.

Teorin att en supernova, en exploderande stjärna, gjorde slut på megalodon hänger samman med att arten till synes försvann plötsligt för cirka 2,6 miljoner år sedan - vid samma tidpunkt som jorden kan ha nåtts av en stormvind av kosmisk strålning från en supernova på 150 ljusårs avstånd.

Men i den nya studien hävdar forskarna att jättehajen - på sistone uppmärksammad i filmen The Meg - försvann långt tidigare, för 3,6 miljoner år sedan. Efter det datumet finns inga säkra spår efter arten någonstans på jorden. Alla yngre fossil är antingen fragmentariska eller från andra djur. Många är också feldaterade.

Stämmer detta dog megalodon ut av helt andra orsaker än vad som antagits. Forskarna bakom studien spekulerar att den kan ha utkonkurrerats av den nu existerande vithajen (Carcharodon carcharias) som blev vanlig i haven för 4 miljoner år sedan. Den var visserligen betydligt mindre än megalodon men kan ha varit en dödlig konkurrent för unga exemplar av jättehajen.

TT