Nyheter

Tornedalingar vill ha statens ursäkt

Staten borde tillsätta en sanningskommission för att utreda de övergrepp som skett mot tornedalingar, kräver företrädare för minoriteten. - Det finns många oläkta sår, säger Bengt Niska, ordförande för Svenska tornedalingars riksförbund.(TT)
Publicerad 6 oktober 2016

Det behövs en sanningskommission för att lyfta fram det som skett i historien, menar företrädare för svenska tornedalingar som vill att regeringen tar initiativ i frågan. Svenska tornedalingars riksförbund har lämnat in en begäran om att en förstudie startas till kulturdepartementet.

Förbundets förhoppning är att en större studie eller kommission ska utmynna i en ursäkt från staten.

"Ett sår"

””

Niska berättar om vanligt förekommande mätningar av skallar som pågick även efter andra världskrigets slut och om arbetsstugor dit barn hämtades för hela terminer i taget, där de skulle skolas till att bli ordentliga svenska medborgare enligt den nationalistiska anda som då rådde. Sedan slutet av 1800-talet och ända in på 1960-talet var det förbjudet att tala meänkieli i skolan och barn som använde språket bestraffades.

””

Skambelagd historia

Niska nämner en rad kända politiker, även tidigare statsråd, med ursprung i Tornedalen, som varken talat om sitt ursprung eller drivit politiska frågor knutna till minoriteten.

””

TT