Nyheter

Regeringen måste återanställa kickad gd

Transportstyrelsens tidigare chef Maria Ågren får inte just den tjänsten åter. Men hon ska ha tillbaka jobbet som generaldirektör i regeringskansliet som regeringen felaktigt avskedade henne från. Det slår Arbetsdomstolen fast i det rättsliga efterspelet till it-skandalen på myndigheten.(TT)
Publicerad 6 mars 2019

Maria Ågren skriver i en kommentar att hon är nöjd med domen.

Hennes ombud Karin Lundin, förbundsjurist hos Sveriges ingenjörer, anser att Ågren nu har fått upprättelse.

””

Tysta politiker

Någon politisk kommentar vill regeringskansliet inte ge. Men presstjänsten uppger för TT att Ågren får tillbaka sin anställning som generaldirektör i regeringskansliet, samt retroaktiv lön från september 2017 på 115 000 kronor i månaden. Vilka arbetsuppgifter hon får är inte klart, inte heller om Ågren vill komma tillbaka.

Ågrens ombud Karin Lundin framhåller att domstolen lyfter fram att Maria Ågren försattes i en mycket svår, eller närmast omöjlig situation när hon tillträdde gd-jobbet på myndigheten, utan att själv ha någon skuld i det.

Det var i januari 2017 som Ågren fick order av dåvarande infrastrukturministern Anna Johansson (S) att lämna sin post. Det skedde när Säpo inledde en förundersökning med anledning av it-skandalen på myndigheten och delgav Ågren misstanke om brott.

Ågren flyttades direkt till en tjänst som generaldirektör i regeringskansliet, en tjänst som Arbetsdomstolen nu säger att regeringen avskedade henne felaktigt ifrån i september 2017.

Maria Ågren hade då erkänt brott för vårdslös behandling av hemliga uppgifter på Transportstyrelsen, men drog sedan tillbaka sitt erkännande och stämde staten. Hon motiverade sitt ursprungliga erkännande med att hon ville undvika publicitet.

Regeringen och Anna Johansson låg också lågt, inte förrän Dagens Nyheter avslöjade varför Ågren fått sluta på Transportstyrelsen kommenterades saken. Men snart ledde det till att Johansson och inrikesminister Anders Ygeman (S) tvingades bort ur regeringen och skandalen KU-anmäldes.

Röjde inget

AD anser inte att Ågren gjort sig skyldig till brott eller att några hemliga uppgifter röjts, främst vad gäller skyddade och hemliga identiteter för svenska agenter. Domstolen konstaterar att hon visserligen allvarligt brustit i aktsamhet under it-skandalen - men inte avsiktligt.

"Domstolen har sammantaget funnit att Maria Ågren inte kan anses ha åsidosatt sina åligganden på ett sådant grovt sätt att det motiverar ett avskedande från anställningen i regeringskansliet. Avskedandet var alltså olagligt. Maria Ågren återfår därför sin anställning i regeringskansliet", skriver domstolen.

AD anser att Ågren, som utsågs som gd för Transportstyrelsen i mars 2015, till viss del ställdes inför fullbordat faktum när det gällde upphandling och outsourcing av it-verksamhet. AD bedömer också att Ågren var under stark press att hålla verksamheten med Transportstyrelsens viktiga register igång.

TT