Nyheter

Sommarskogsmygg och andra mygg

Vet du vilken sorts mygga det var som stack dig senast? En tidig tömygga, en större vårmygga eller kanske en sommarskogsmygga? Nu har stickmyggorna fått svenska namn. Hittills har de blodsugande myggorna enbart haft latinska namn och klumpats ihop i gruppen stickmyggor.(TT)
Publicerad 1 juni 2016

Hittills har de blodsugande myggorna enbart haft latinska namn och klumpats ihop i gruppen stickmyggor. Men nu har myggforskaren Anders Lindström vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) sett till att de 49 arterna som finns i Sverige också har svenska namn.

””

Arterna har fått sina namn utifrån utseendemässiga kännetecken eller sättet de lever på. Grodmyggan har exempelvis fått sitt namn eftersom den enbart suger blod från grodor och paddor.

””

Namnet frossmygga är ett gammalt namn som tas tillbaka och ersätter malariamygga som anses laddat. Namnet har en tendens att skapa oro, enligt Lindström. I Sverige finns sju ofarliga arter av frossmygga.

Anders Lindström har även namngett några vanliga utländska arter. Myggan som sprider zikaviruset har fått namnet gulafebernmygga, då arten mest är känd för att sprida gula febern.

TT