Nyheter

Skolor delar på 2,8 miljarder

Skolverket betalar ut knappt 2,3 miljarder kronor till personalförstärkningar på lågstadiet och i förskoleklasser. Utbetalningen i den så kallade lågstadiesatsningen berör landets alla 290 kommuner och 373 friskolehuvudmän.(TT)
Publicerad 11 oktober 2016

Skolverket betalar ut knappt 2,3 miljarder kronor till personalförstärkningar på lågstadiet och i förskoleklasser. Utbetalningen i den så kallade lågstadiesatsningen berör landets alla 290 kommuner och 373 friskolehuvudmän.

"Det visar på att det finns ett tydligt behov av att anställa lärare och annan personal på skolorna", säger Johanna Freed, enhetschef vid Skolverket i ett pressmeddelande.

Av beloppet går 20 procent, 465 miljoner kronor, till nyanställningar. Den största delen av potten används till att behålla den personal som anställdes med förra årets statsbidrag.

Nytt för i år är att skolor får medel för att utöka personalstyrkan på fritidshemmen. Knappt 500 miljoner kronor fördelas på 217 kommuner och 310 friskolehuvudmän.

Skolorna kan välja att anställa lärare eller annan personal som frigör tid för lärarna, exempelvid assistenter eller administratörer. För fritidshemmen är det främst fritidspedagoger som kommer att anställas.

TT