TT-Inrikes

Fler besök på kritiserade skolor efterlyses

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Skolinspektionen granskar och ställer krav på skolor att förbättra sin verksamhet. Men ofta avslutar myndigheten granskningarna utan att säkra att felen blivit avhjälpta, kritiserar Riksrevisionen.(TT)

Riksrevisionen konstaterar efter sin kartläggning att Skolinspektionen avslutar många ärenden baserat på den aktuella skolans skriftliga redovisning, och inte på ett besök. I mer än hälften av de fall som handlar om bristande trygghet och studiero gör Skolinspektionen inget uppföljningsbesök utan förlitar sig det huvudmannen skriver. Men ofta utelämnar också huvudmännen en redovisning av vad åtgärderna fått för effekt, vilket gör att det blir svårt för en utomstående att förstå på vilka grunder en granskning avslutas.

"Då stora ansträngningar har gjorts för att identifiera brister kan det knappast anses vara ett effektivt användande av statliga resurser att avsluta ett ärende utan att säkerställa att åtgärderna har fungerat", kommenterar riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo tillstår att ärendena borde avslutas tydligare och att i så många fall som möjligt göra besök på skolan vid avslut.

"Men det är också viktigt att prioritera rätt med de resurser vi har", skriver Ängmo i en kommentar till TT och fortsätter: "Vi har i vissa lägen allvarliga situationer på ett antal skolor som vi måste prioritera högt".