Nyheter

Sjukhus utreds efter dödsfall

Ett dödsfall på Akademiska sjukhuset i Uppsala tidigare i år har lett till en lex Maria-anmälan, skriver Upsala Nya Tidning Det var en patient som opererats för en urinvägsinfektion och sedan fått andningssvårigheter. Personen behandlades först på intensivvårdsavdelningen och därefter på en annan avdelning.(TT)
Publicerad 9 juli 2018

Ett dödsfall på Akademiska sjukhuset i Uppsala tidigare i år har lett till en lex Maria-anmälan, skriver Upsala Nya Tidning

Det var en patient som opererats för en urinvägsinfektion och sedan fått andningssvårigheter. Personen behandlades först på intensivvårdsavdelningen och därefter på en annan avdelning. På grund av platsbrist flyttades patienten sedan till ytterligare en avdelning där personen avled.

En lex Maria-anmälan har nu gjorts till Inspektionen för vård och omsorg. Enligt anmälan är orsaken till att patienten avlidit att personen flyttats till en avdelning som inte kunde ta hand om denne på rätt sätt i kombination med en felaktig diagnos.

TT