Annons
Nyheter

SD-topp jämför Koranen med nazibok

SD-toppen Mattias Karlsson liknar koranläsning i en kyrka med högläsning ur Hitlers "Mein Kampf" i en synagoga. Han anklagar också Svenska kyrkan för att ägna sig åt underkastelse inför islam.(TT)
Publicerad 6 september 2017
””

Cristina Grenholm, som samordnar det teologiska arbetet inom Svenska kyrkan, menar att Karlsson tycks omedveten om att det förekommit en interreligiös dialog i minst 100 år - och att det förekommer ett ömsesidigt utbyte också i gudstjänstens form.

””

Mot fundamentalism

Annons

Mattias Karlsson, som är Sverigedemokraternas gruppledare i riksdagen, konstaterar att det bland muslimska företrädare finns krafter som tydligt tar avstånd från de våldsamma delarna av Koranen. Och med dem skulle Svenska kyrkan kunna samarbeta mot olika former av religiös fundamentalism, anser Karlsson.

””

"En skröna"

Cristina Grenholm upprepar att utbytet är ömsesidigt, att präster ibland förkunnar i moskéer. Historien om Eva Brunnes förslag kallar hon skröna: biskopen föreslog att de kristna symbolerna tillfälligt skulle lyftas bort för att alla, oavsett trostillhörighet, temporärt skulle kunna använda kyrkan som bönerum.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons