Nyheter

Riksdagsarvoden höjs

Riksdagsledamöterna får sina arvoden höjda med 1 400 kronor i månaden, till 63 800 kronor. Arvodena höjs den 1 november, enligt ett pressmeddelande från riksdagen och den nämnd, riksdagens arvodesnämnd, som beslutar om arvodena. Enligt nämnden har höjningen bestämts utifrån vad som hänt med lönerna på arbetsmarknaden.(TT)
Publicerad 3 oktober 2016

Riksdagsledamöterna får sina arvoden höjda med 1 400 kronor i månaden, till 63 800 kronor.

Arvodena höjs den 1 november, enligt ett pressmeddelande från riksdagen och den nämnd, riksdagens arvodesnämnd, som beslutar om arvodena. Enligt nämnden har höjningen bestämts utifrån vad som hänt med lönerna på arbetsmarknaden.

TT