Nyheter

Renare vatten i Finska viken

Vattnet i Finska viken har blivit renare. Förklaringen är bättre avloppsrening från den ryska storstaden St Petersburg. - St Petersburg är ju den största staden inom Östersjöns avrinningsområde, med sex till åtta miljoner invånare. Nu har man verkligen installerat ett effektivt reningsverk.(TT)
Publicerad 7 juli 2018

Vattnet i Finska viken har blivit renare. Förklaringen är bättre avloppsrening från den ryska storstaden St Petersburg.

””

Miljöproblemen i Östersjön beror bland annat på att kväve och fosfor sprids från avlopp och lantbruk, med syrefattiga havsbottnar som följd. Men tillförseln av fosfor har minskat med 59 procent och kväve med 25 procent från 2003 till 2015, enligt nya siffror från Helcom, samarbetsorganet för Östersjömiljö.

Sverige har bidragit till reningsverk runt Östersjön med totalt en miljard kronor.

TT