Nyheter

Rått kött till hunden hälsorisk för ägaren

Obehandlat rått kött som säljs som hundmat innehåller ofta mycket bakterier, vilket kan utgöra en hälsorisk för både hund och människa, visar en svensk studie. Hushåll med spädbarn eller personer med nedsatt immunförsvar avråds från att utfodra hundar med rått kött.(TT)
Publicerad 6 mars 2019

Det har blivit allt mer populärt att utfodra hundar med olika dieter med rått kött. I djurbutikernas frysdiskar finns en rad produkter, baserade på slaktbiprodukter.

””

Hälften över gränsvärdet

Hon har lett studien där prover tagits från 60 förpackningar från tio olika tillverkare i Sverige, Norge, Finland, Tyskland och Storbritannien.

I hälften av proverna var halten av mag-tarmbakterier av typen Enterobacteriaceae högre än EU:s gränsvärde. Det är en bakteriefamilj som innehåller både harmlösa och skadliga bakterier.

Allvarligare är kanske att analyserna påvisade flera bakterier som är kända för att orsaka magsjuka och matförgiftning. I två prover var halten av bakterien Clostridium perfringens högre än tillåtet, i fyra prover hittades olika typer av salmonella och i tre prover fanns campylobacter.

God hygien viktig

Människor bör nog inte låta hundar som fått rått kött slicka dem i ansiktet efteråt , menar Ingrid Hansson.

””

Hon manar till försiktighet och god hygien för dem som trots allt väljer att ge hundar rått kött.

””

Studien har publicerats i tidskriften Veterinary Record.

TT