Nyheter

Pengar åter för undermålig utbildning

Den amerikanska som betalade drygt 170 000 kronor för en kurs vid Mälardalens högskola och sedan stämde högskolan för att utbildningen inte höll måttet, har nu fått rätt även i hovrätten.(TT)
Publicerad 6 april 2017

Den amerikanska som betalade drygt 170 000 kronor för en kurs vid Mälardalens högskola och sedan stämde högskolan för att utbildningen inte höll måttet, har nu fått rätt även i hovrätten.

När en utländsk medborgare betalar terminsavgift är det enligt hovrätten att räkna som ett privaträttsligt avtal vilket innebär att vanliga principer om bland annat prisavdrag kan tillämpas. Eftersom det fanns ett avtal om utbildning mellan studenten och högskolan innebär det att högskolan skulle gett en utbildning till den kvalitet som utlovats. Högskolan har inte fullgjort sin del av avtalet enligt domstolen och studenten har därför rätt att få pengar tillbaka.

Halva studieavgiften ska därför återbetalas konstaterar Svea hovrätt och högskolan ska även ersätta studenten för hennes rättegångskostnader.

Samma år som studenten tog kursen konstaterade Universitetskanslerämbetet att utbildningen inte nådde upp till högskolelagens krav på hög kvalitet.

TT