Nyheter

Minister beredd se över regler kring provfusk

Personer som nyligen dömdes i tingsrätten för att ha fuskat på högskoleprovet har nu fått sina provresultat återkallade. Sannolikt får de fuskare som finns på en utbildning lämna sin plats. Däremot kan de få behålla de poäng de tentat av.(TT)
Publicerad 7 februari 2019

Universitets- och högskolerådet (UHR) har återkallat resultaten i högskoleprovet för 22 av de 23 personer som nyligen dömdes för att ha använt teknisk utrustning som gav dem de rätta svaren under högskoleprovet. Beslut om den 23:e personen tas senare i februari.

Enligt UHR har 12 av de 22 kommit in på en utbildning med hjälp av sina tillfuskade provresultat. Det är nu upp till varje berört lärosäte att besluta om studenterna ska mista sina studieplatser, vilket är högst troligt att de gör. Det handlar i de flesta fall om platser på mycket eftertraktade utbildningar, som läkar- och juristprogrammen.

Fler fall kommer

Men regelverken är inte tydliga, enligt UHR. Det kan uppstå situationer där provfuskare trots allt får behålla sin studieplats. Det kan också uppstå fall där en student mister den studieplats denne fuskat sig till, men får behålla de poäng som hunnit tentas av. Poäng som kan se bra ut på ett cv, eller komma till användning på en annan utbildning.

Detta återstår att se. UHR går nu vidare med 200 andra namn som fanns i fuskligans kundregister.

UHR: generaldirektör Karin Röding vänder sig särskilt emot möjligheten för en avslöjad fuskare att få behålla sina studiepoäng.

””

"Inte rimligt"

Per Nilsén, docent i rättshistoria och ordförande i Lunds universitets antagningsnämnd, efterlyser också klara besked.

””

Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning, säger till TT att hon är beredd att se över frågan.

””

Men högsta prioritet för ministern är att förhindra ytterligare fall av fusk. I vår kommer ett utredningsförslag om möjligheten att kroppsvisitera provskrivare.

””

Bra betyg

Det kan också uppstå situationer där provfuskare trots allt får behålla sin studieplats. Det kan ske om fuskaren hade så bra gymnasiebetyg att den klarat sig igenom urvalet ändå.

””

Hon påpekar dock att sannolikheten för att stöta på sådana fall inte är så stor.

””

TT