Nyheter

Ökat nordiskt blåljussamarbete

Svensk polis, tull och räddningstjänst kan snart kommunicera lättare och säkrare med finländska kollegor när hjälp behövs från grannlandet. - Vi kommer att kunna samverka snabbare över gränserna, säger inrikesminister Mikael Damberg (S).(TT)
Publicerad 1 februari 2019

Regeringen har beslutat att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, får ingå avtal med finländska myndigheter för att ländernas blåljuspersonal ska kunna kommunicera lättare och säkrare med varandra.

Det svenska radiokommunikationssystemet Rakel ska den 7 februari kopplas samman med den finländska motsvarigheten Virve. Det innebär att blåljusaktörer, som polis och räddningstjänst, kan kommunicera via sina egna radioterminaler inom och mellan de båda näten då resurser från grannlandet behövs.

Gränsöverskridande brott

””
””

Damberg pekar på att en del brottslingar använder finska bilar i Sverige och svenska bilar i Finland, vilket gör det svårare för polisen att snabbt kontrollera om bilarna är eftersökta.

Sverige och Norge har redan kopplat samman sina radiokommunikationssystem Rakel och Nödnett.

Hjälp mot terrorism

Norge och Sverige håller också på att genomföra ett avtal om att respektive lands insatsstyrkor mot terrorism ska kunna hjälpa till i grannlandet i krissituationer.

För svensk del så kommer regeringen, polisen och säkerhetspolisen att kunna begära hjälp från Norges särskilda insatsstyrkor.

De får då polisiära befogenheter och rätt att bära vapen på svensk mark vid skarpa insatser.

””

Ett liknande samarbete finns redan med EU-länderna Danmark och Finland.

TT