Nyheter

Oavgjort i AD om hamntvist

En tvist i Arbetsdomstolen om uppsägningar i Göteborgs hamn kan sägas ha slutat oavgjort. Hamnarbetarförbundet hade stämt arbetsgivarsidan om hur anställningstiden ska beräknas för behovsanställda (så kallade blixtanställda) som fått en ny arbetsgivare för att verksamheten tagits över av en annan aktör.(TT)
Publicerad 6 februari 2019

En tvist i Arbetsdomstolen om uppsägningar i Göteborgs hamn kan sägas ha slutat oavgjort. Hamnarbetarförbundet hade stämt arbetsgivarsidan om hur anställningstiden ska beräknas för behovsanställda (så kallade blixtanställda) som fått en ny arbetsgivare för att verksamheten tagits över av en annan aktör.

Tvisten gällde två personer. I det ena fallet ger AD:s dom facket rätt. Hamnföretaget Logent Ports & Terminals döms att betala 50 000 kronor i skadestånd till den felaktigt uppsagde hamnarbetaren. I det andra fallet avslås fackets begäran om skadestånd.

Hamnarbetarförbundet hade begärt att AD skulle ta in ett förhandsavgörande från EU-domstolen, men den begäran avslås också i domen.

Parterna i målet får själva stå för sina respektive rättegångskostnader.

TT