Nyheter

Nya vägar för att examinera fler lärare

Universiteten och högskolorna måste bli bättre på att inte bara anta utan också examinera studenter som läser till viktiga bristyrken, inte minst lärare. En statlig utredning föreslår nya vägar för att få fler examinerade. Bristen på läkare, sjuksköterskor och lärare är omvittnad.(TT)
Publicerad 1 februari 2019

Bristen på läkare, sjuksköterskor och lärare är omvittnad. En statlig utredning har nu tittat närmare på hur lärosätena skulle kunna examinera fler, och en slutsats är att staten ska sätta upp examensmål - alltså ett mål för exempelvis hur många sjuksköterskor som ska examineras från ett visst lärosäte.

””

Många avhopp

Dessa bristyrken är speciella just eftersom de flesta av dem kräver legitimation innan man får börja arbeta. Dessutom måste studenterna genomgå verksamhetsförlagd utbildning - alltså praktik - för att uppnå examen.

Under senare år har regeringen försökt få fler examinerade i bristyrkena genom att utöka antalet nybörjarplatser. Men det har inte blivit bra, enligt Pam Fredman.

””

Enligt en rapport från Universitetskanslersämbetet lämnar exempelvis 35 procent av nybörjarna på ämneslärarprogrammet utbildningen det första året.

Sena ingångar

Ett gott exempel som lyfts är samarbetet mellan Högskolan Dalarna och närliggande kommuner där lärare som inte har legitimation parallellt med sin tjänst får gå och ta en examen.

””

TT