Nyheter

Nya ministern vill att fler väljer ekologiskt

Nya landsbygdsministern Jennie Nilsson (S) tror på ekologisk mat, trots att den ifrågasatts ur klimatsynpunkt. Hon utesluter inte någon form av ekonomiska incitament för att fler ska välja ekologiskt.(TT)
Publicerad 4 februari 2019

Ekologisk mat är ingen okontroversiell fråga. På plussidan kan räknas en produktion fri från bekämpningsmedel och konstgödsel, men i debatten har det samtidigt förts fram att ekologiskt jordbruk är sämre för klimatet. Det visar exempelvis en forskarstudie där bland annat Chalmers deltagit. Det förklaras med att ekologiska grödor kräver större arealer, på bekostnad av koldioxidslukande skogar.

Jennie Nilsson vill ändå inte sätta ett frågetecken för ekologiskt odlad mat.

””

Inte ha råd

Ekologiska produkter kostar dessutom betydligt mer. Det blir kännbart för enskilda hushåll, men också för skolor och äldreboenden som ska eftersträva det nationella målet om en högre andel ekologiskt på tallrikarna. Jennie Nilsson ser att det kan finnas behov av ekonomiska styrmedel, alltså subventioner i någon form, för att öka efterfrågan.

””

Själv beskriver hon sig som ganska normal i sina matvanor, men med ekonomisk möjlighet att välja fritt.

””

Centerfärgad politik

När TT träffar Jennie Nilsson är det två veckor sedan hon flyttade från riksdagen till landsbygdsministerns stol på näringsdepartementet. Hon övertog en ministerportfölj som rymmer allt från fjällnära skog och rovdjursjakt till EU:s jordbrukspolitik. Det har krävt intensiv inläsning och många dragningar.

””

Hon tillstår utan omsvep att hon är en lantis, men några kossor utanför fönstret hade hon inte under uppväxten i Halland. Hon är fabriksarbetardotter i en familj med fackligt och politiskt engagemang. Hon startade en lokal SSU-klubb som 13-åring. Den politiska karriären tog fart när hon 29 år gammal blev kommunalråd i Hylte, ett uppdrag som krävde politiskt bred samverkan.

Erfarenheten kan komma till nytta nu när hon ska driva en landsbygdspolitik som får Centerns och Liberalernas gillande.

””

Kraftfullt paket

Högt på dagordningen står det "kraftfulla bondepaket" som regeringen har enats om med C och L. Vad paketet kommer att innehålla är ännu oklart, men att det är mycket pengar och att det är Centerpartiets baby råder det knappast något tvivel om.

””

Det blir också den uppgift hon kommer att prioritera först i raden av sina ansvarsfrågor - att stärka konkurrenskraften för de gröna näringarna. Sverige ska i högre grad bli självförsörjande på livsmedel, och för att nå dit behövs mer export.

””

TT