Nyheter

Närmare 30 döda i mc-olyckor på ett halvår

136 personer omkom i trafiken under årets första sex månader - en ökning med 17 procent jämfört med genomsnittet för perioden under de föregående fyra åren. Infrastruktur­minister Tomas Eneroth (S) oroas.(TT)
Publicerad 3 juli 2018
””

Eneroth kommer att bjuda in motorcykelorganisationerna, NTF och andra trafikorganisationer för att diskutera hur säkerheten kan förbättras. Redan i mitten av augusti möter ministern representanter för organisationerna och berörda myndigheter.

Störst är ökningen av dödsolyckor bland oskyddade trafikanter, i synnerhet motorcyklister. Under första halvåret i år omkom 27 mc-förare, att jämföra med 11 under motsvarande period i fjol, visar Transportstyrelsens preliminära statistik.

Visserligen är de absoluta talen små, men Khabat Amin, statistiker på myndigheten, intygar att ökningen är säkerställd.

””

De senaste åren har sammanlagt mellan 270 och 319 personer omkommit i trafiken. Det kan jämföras med 1970-talet, då dödstalen ofta med råge översteg 1 000. Under 90-talet omkom årligen i genomsnitt över 600 personer i trafikolyckor.

TT