Annons
Nyheter

Myggjakten på gång i Nedre Dalälven

Årets jakt på mygg i Nedre Dalälven är nu i gång. Den snörika vintern och vårens stora översvämningar innebär helt nya förutsättningar för myggbekämpningen, uppger P4 Uppland. - På områden där vi vanligtvis hittar larver och behöver bekämpa är vattnet nu så djupt att det inte finns några larver.(TT)
Publicerad 12 maj 2018
””

Bekämpningen sker med hjälp av helikopter över ett stort område. Främsta måltavlan är de så kallade översvämningsmyggen som lägger ägg på fuktig mark. Flera generationer kan utvecklas under en sommar och orsaka omfattande problem. Enligt Jan Lundström blir det utan bekämpning nästan omöjligt att vistas i de här områdena efter att myggen kläcks.

””

Jordbruksverket meddelade nyligen att svenska kommuner och länsstyrelser kan söka bidrag på 3,3 miljoner kronor till myggbekämpning i år. 30 procent av medlen får den sökande bekosta själv eller genom en offentlig finansiär. Bidragssumman är därmed snarare drygt 2 miljoner kronor.

Annons

Flera drabbade kommuner har aviserat att summan är för liten och kritiserat att det inte finns någon långsiktig plan för hanteringen. I en skrivelse till regeringen har de påpekat bristerna och ställt krav på en långsiktig planering för myggbekämpningen.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons