Nyheter

MSB vill upphandla eget brandsläckningsflyg

Sveriges egna resurser för skogsbrandsbekämpning var för små och inte förberedda på de stora skogsbränderna i somras, fastslår MSB i en ny rapport. Nu vill myndigheten utöka resurserna.(TT)
Publicerad 12 februari 2019

I rapporten som presenterades på tisdagen föreslår Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) en utveckling i tre steg inför skogsbrandssäsongen 2019. Myndigheten vill upphandla helikopterkapacitet, skopande mindre flygplan, samt se till att Sverige säkrar tillgång till större skopande flygplan - antingen som upphandlad tjänst eller med egna flygplan. För detta finns dock ingen färdig finansiering, enligt rapporten.

””

Därutöver vill MSB satsa på både en bättre samordning mellan räddningstjänster samt utbildning för att öka kompetensen inom skogsbrandsbekämpning. Totalt föreslår myndigheten utbildningsplatser till en kostnad av 60 miljoner kronor. MSB vill också se över vidareutbildning för räddningstjänstpersonal, räddningsledning och utbildningsinsatser för att stärka personalkapaciteten inom kommunal räddningstjänst.

MSB påtalar i rapporten att klimatförändringarna innebär att risken för skogsbränder ökar.

Rapporten ska nu lämnas över till justitiedepartementet.

TT