Nyheter

Missnöje om asylpolitik på S-kongress

Partiledningen får stå till svars för den skärpta asylpolitiken när Socialdemokraternas kongress inleds i helgen. Kraven är många på att permanenta uppehållstillstånd ska bli norm igen och att reglerna för familjeåterförening ska mjukas upp.(TT)
Publicerad 7 april 2017
””

Hur det slutar vågar han inte sia om; om det går till omröstning eller om partiledningen kan kompromissa eller komma med skrivningar som gör att kritikerna kan känna att de kan tro på lättnader efter hand.

Omorientering?

Många motioner vittnar om en oro för att de tillfälliga, hårdare asylreglerna inte kommer att upphöra när lagen löper ut i juli 2019. Till exempel skriver Stockholms partidistrikt att de tillfälliga åtgärderna som har införts inte får bli "en historisk omorientering i svensk migrationspolitik". och Malmös arbetarekommun vill ha ett tydligt ställningstagande redan nu för att lagen ska tas bort efter tre år.

””

Däremot krävs inte en återgång till exakt de regler som fanns förut.

””

Nödvändig reaktion

Partistyrelsen argumenterar för att asylmottagningen skulle ha brutit samman om inte skärpta regler hade införts efter hösten 2015. Den tillfälliga lagen ska inte vara kvar längre än nödvändigt, skriver S-ledningen i sitt yttrande över motionerna, samtidigt betonas att ingen vet hur läget är 2019. Det enda som är säkert är att S-ledningen inte vill ha tillbaka situationen från 2015.

””

Blicken mot EU

Statsminister Stefan Löfven har flera gånger sagt att Sverige inte kan ha en flyktingpolitik som skiljer sig alltför mycket från övriga EU-länders. I Bryssel pågår försök att ena EU-länderna om att ta gemensamt ansvar för flyktingmottagandet, men motsättningarna är stora. Ingen vet var det hela slutar, men förhandlingsklimatet pekar just nu knappast mot mer generösa regler.

””
””

TT