Nyheter

Mindre barngrupper - färre utbildade vuxna

Utbildningsnivån fortsätter att sjunka bland personalen på landets fritidshem - och riskerar att drabba eleverna, enligt Skolverket. Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) förklarar utvecklingen med att fler har anställts.(TT)
Publicerad 6 april 2017

Sammanställningen över situationen på fritidshemmen är både glädjande och dyster läsning. Barngrupperna minskade visserligen för andra året i rad under 2016 - men en sjunkande andel av personalen har en pedagogisk högskoleexamen, 42 procent jämfört med 47 procent under 2015.

””

Pekar på samband

Gustav Fridolin säger att den lägre utbildningsgraden är en konsekvens av regeringens satsning på en halv miljard kronor till kommunerna för att minska grupperna.

””

Kommunala friskolor har något mindre barngrupper än de fristående, och är dessutom bättre på att anställa personal med rätt utbildning: Nästan 45 procent av de anställda i den kommunala verksamheten har en pedagogisk högskoleexamen, jämfört med 21 procent inom den fristående.

"Bekymmersamt"

Ingela Aksell, undervisningsråd på Skolverket, säger att outbildad personal kan gå ut över likvärdighetsprincipen i skollagen.

””

Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet, säger att minskningen leder till att de som finns kvar får dra ett tyngre lass än tidigare, vilket i sin tur kan leda till att den utbildade personalen hoppar av.

””

TT