Nyheter

Lövin: Inga misstankar mot Wetterstrand

Miljöminister Isabella Lövin (MP) tror inte att Maria Wetterstrands utredningsförslag om flygbränsle påverkats av hennes ekonomiska intressen i ett bolag med den inriktningen. - Nej, jag har över huvud taget inga sådana misstankar, säger Lövin.(TT)
Publicerad 8 mars 2019

Isabella Lövin hänvisar till att det låg i utredningens direktiv att ta fram styrmedel för hur biodrivmedel ska kunna blandas i flygfotogen.

Misstankar om jäv har uppstått efter att det framkommit att utredaren Maria Wetterstrand, tidigare språkrör för Miljöpartiet, sitter i styrelsen och har aktier i ett bolag som fått statligt stöd för just den verksamhet hon utrett.

TT: Varför fick Maria Wetterstrand det här uppdraget trots att du visste att hon satt i det här bolagets styrelse?

””

Ingen koppling

TT: Men är det inte själva styrelseuppdraget som är problemet, eftersom hon är skyldig att tillgodose företagets intressen. Uppstår inte en intressekonflikt då?

””

I februari i år startade bolaget ett projekt med inriktning på flygbränsle, något man även fick statliga pengar för. Det anmälde Wetterstrand till departementet och frågade om det innebar några problem, men hon fick aldrig något svar från departementet.

Förslagen kontrolleras

””

TT: Vad hade du fattat för beslut om du hade fått veta detta?

””

Hon beklagar att det inträffade överskuggat utredarens förslag, men hänvisar till att förslagen nu ska ut på remiss.

””

TT